Hybrid Workplace: the future of work เทรนด์ใหม่ของการทำงานในปี 2565

การทำงานที่เน้นการปรับทำงานแนวใหม่ ที่ผสมผสานการเข้าออฟฟิต ทำงานที่บ้าน หรือจะที่ไหนก็ได้ เพื่อให้พนักงานเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด ด้วยการใช้เทคโนโลยีเชื่อมต่อการทำงาน เพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้กับพนักงานได้มีทางเลือกในการทำงานมากขึ้น Hybrid Workplace คืออะไร Hybrid Workplace เป็นรูปแบบการทำงานที่ต่อยอดมาจาก Work from Home ที่ให้พนักงานทำงานจากบ้าน แต่การทำงานแบบไฮบริดจะแตกต่างออกไปตรงที่การทำงานแบบไฮบริดเป็นแบบผสมผสานที่เพิ่มความยืดหยุ่นให้พนักงานสามารถทำงานได้จากที่บ้าน ออฟฟิต หรือที่ใดก็ได้ที่เหมาะกับลักษณะการทำงาน ไลฟ์สไตล์ และชีวิตส่วนตัวมากที่สุด โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมต่อการทำงานให้สะดวกรวดเร็ว เข้าถึงข้อมูลได้อย่างปลอดภัย ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพเหมือนกันกับการทำงานที่อยู่ในออฟฟิต           ออฟฟิต  = ศูนย์บัญชาการ ในรูปแบบการทำงานแบบไฮบริด ออฟฟิต ยังเป็นศูนย์กลางให้พนักงานสามารถเข้ามารวมตัวแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วางแผนงานร่วมกัน แต่ต้องคำนึงถึงการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าสูงสุด มีการลดขนาดพื้นที่ออฟฟิต เพื่อประหยัดต้นทุนค่าเช่าพื้นที่ได้อีกด้วย รวมถึงการนำเทคโนโลยี และโซลูชันที่ทันสมัยมาใช้เพื่อทำให้ธุรกิจคล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำไมต้อง Hybrid Workplace  ผลวิจัยจากบริษัท “Adecco” สำรวจจากพนักงานของบริษัททั่วโลกว่า 53% ต้องการรูปแบบการทำงานแบบไฮบริด ซึ่งสามารถเลือกทำงานทางไกลได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของวันทำงานปกติ โดยพนักงาน 71% มีอุปกรณ์ครบที่บ้าน ซึ่งจะช่วยให้การทำงานทางไกลมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ผลการสำรวจของ “GlobalData” ก็พบว่าแนวโน้มหนึ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลก คือการที่พนักงานบริษัทต้องการความคล่องตัวในเรื่องสถานที่ทำงานเพื่อให้สามารถรับมือกับวิกฤตครั้งนี้ได้อย่างปลอดภัย […]