นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ขวา) มอบโล่ห์รางวัล สุดยอด SMEs Awards 2017 ให้แก่ บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้ให้บริการโซลูชันด้านข้อมูลแผนที่ดิจิตอลและคอนเทนต์ (Location Content Service Provider) โดยมีนาย วิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป (ซ้าย) เป็นผู้รับมอบรางวัลในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตราฐาน “คุณภาพแห่งชาติ(Thailand Quality Award – TQA)” ทั้งยังเป็นต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นในการพัฒนาธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นสู่ระดับสากล ในปีนี้มี SMEs สมัครเข้าร่วมการประกวดจากทั่วประเทศกว่า 1,087 ราย และมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัล 36 ราย เท่านั้น

 

 

โกลบเทคได้รับรางวัล สุดยอด SMEs ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยในปี 2558 ได้รับรางวัล SMEs ดีเด่นแห่งชาติ และได้รับรางวัล สุดยอด SMEs ในปี 2559 นับเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่น ในการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ ข้อมูลแผนที่ประเทศไทย และ แผนที่ AEC เพื่อตอบสนองเทคโนโลยีและความต้องการใช้งานที่หลากหลายของกลุ่มธุรกิจ พิธีมอบฯ จัดขึ้น ณ สโมสรทหารบก-วิภาวดี กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

2018-09-05T13:26:55+00:00