โกลบเทค ส่ง Gridded Population Data เจาะหาทำเลทองขยายธุรกิจ

โกลบเทค ส่ง Gridded Population Data เจาะหาทำเลทองขยายธุรกิจ

บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้นำการให้บริการโซลูชันด้านข้อมูลแผนที่ดิจิทัล และ Location Contents ความละเอียดสูง ภายใต้แบรนด์ “นอสตร้า” (NOSTRA) ชี้ภาคธุรกิจมองหาตัวช่วยวิเคราะห์ สถิติความหนาแน่นของประชากร ช่วยกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ การเลือกกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ที่เหมาะสม ซึ่งจากข้อมูลตัวเลขความหนาแน่นของประชากร ปี 2018 พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนประชากรสูงถึง 70 ล้านคน กรุงเทพฯ มีจำนวนประชากรมากกว่า 10 ล้าน สูงขึ้นจากสถิติปี 2015 ถึง 2.6% และคาดว่าจะเกิน 12.1 ล้านคน ในอีก 10 ปีข้างหน้า ล่าสุดเปิดตัว Gridded Population Data เครื่องมือวัดความหนาแน่นของประชากรที่เรียลที่สุด จากการสำรวจและรวบรวมข้อมูลรอบด้านจากทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อใช้ประโยชน์ต่อยอดธุรกิจทั้งด้านงานวิเคราะห์หาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจ สร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ สาขาใหม่ๆ และช่วยจัดการการขายในแต่ละพื้นที่ ได้อย่างแม่นยำ โชว์จุดเด่นสามารถแสดงข้อมูล แลนด์มาร์กของพื้นที่ซ้อนทับไปกับข้อมูลความหนาแน่นของประชากรและสามารถเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างในแต่ละพื้นที่ผ่านภาพแผนที่แสดงผลเป็นตาราง (Grid) สีอ่อนและสีเข้มตามอัตราความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่และสถานที่นั้น ชี้ Gridded Population Data หนุน 4 ธุรกิจ การเงินการธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ ห้างร้าน และสินเชื่อกู้ยืม สร้างมูลค่าและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในยุคเทคโนโลยีดิสรัปชั่น


นายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบเทค จำกัด ในกลุ่มบริษัทซีดีจี เปิดเผยว่า ได้มีการเปิดตัว กริด พอปพิวเลชั่น ดาต้า (Gridded Population Data) ข้อมูลแผนที่แสดงความหนาแน่นของประชากรที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด จากการสำรวจและรวบรวมข้อมูลรอบด้านจากทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการวิเคราะห์หาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจ วางกลยุทธ์แผนการให้บริการ สร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ ขยายสาขาใหม่ และช่วยจัดการการขายในแต่ละพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ เพื่อการบริหารต้นทุนที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ พร้อมชี้ภาคธุรกิจเริ่มมองหาตัวช่วยในการวิเคราะห์ สถิติความหนาแน่นของประชากร เพื่อการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจให้รัดกุม ในปัจจุบันมีลูกค้าในกลุ่ม Financials ได้เริ่มนำข้อมูล กริด พอปพิวเลชั่น ดาต้า (Gridded Population Data) ไปใช้งานแล้วเพื่อการวิเคราะห์ขยายสาขาการให้บริการ และวางตู้เอทีเอ็ม สำหรับการบริการลูกค้ากว่า 70 ล้านคนทั่วประเทศ

“กริด พอปพิวเลชั่น ดาต้า ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ภาคธุรกิจในด้านการวิเคราะห์สถิติความหนาแน่นของประชากรแสดงผลเป็นแผนภาพ เพื่อช่วยกำหนดกลยุทธ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ อ้างอิงจากการสำรวจโดยจะเป็นความหนาแน่นของประชากรที่เป็นผู้ให้บริการ ในช่วงเวลาทำการตั้งแต่จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ นำมาวิเคราะห์และแสดงผลบนระบบแผนที่ ให้มองเห็นความหนาแน่นได้อย่างละเอียดชัดเจน โดยหลักการคำนวน 1 Grid จะมีขนาดพื้นที่ 500 x 500 เมตร ทั้งนี้จุดเด่นของ กริด พอปพิวเลชั่น ดาต้า คือสามารถแสดงข้อมูลแผนที่และสถานที่ซ้อนทับไปกับข้อมูลความหนาแน่นของประชากรที่นำเข้าไปคำนวณในระบบแสดงผลสีอ่อนและสีเข้มตามความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่ช่วยให้เห็นภาพแสดงผลการวิเคราะห์ที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายมากกว่าการดูตารางข้อมูลตัวเลขจำนวนมาก” นายวิชัยกล่าว
นายวิชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า “จากการขยายตัวของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านของยุคดิจิทัล ทำให้ทุกภาคธุรกิจต้องเผชิญกับการถูกดิจิทัลดิสรัปชั่น กริด พอปพิวเลชั่น ดาต้า จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยมุ่งสนับสนุน 4 ธุรกิจ อันได้แก่ การเงินการธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ ห้างร้าน และสินเชื่อกู้ยืม โดยจะสามารถนำไปใช้ต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจได้ เช่น ธุรกิจธนาคารและการเงิน นำมาวิเคราะห์หาพื้นที่ศักยภาพ โดยหาพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรที่มีศักยภาพ เพื่อโอกาสในการเข้าถึง การตั้งสาขาให้บริการ ทำเลที่มีศักยภาพในการตั้ง ATM รวมถึงการนำเสนอโปรโมชันต่างๆ ได้มากกว่าพื้นที่อื่น ๆ หรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นำมาหาพื้นที่ใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพในการสร้างหมู่บ้านและคอนโดเพื่อขยายธุรกิจ สำหรับธุรกิจห้างร้าน Retail สามารถวิเคราะห์หา Service Area เพื่อประกอบการตัดสินใจในการขยายธุรกิจ เพื่อครอบคลุมพื้นที่ให้บริการมากขึ้นและได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น และธุรกิจสินเชื่อและกู้ยืมเงิน ใช้ในการวางแผนตั้งสาขาใหม่ รวมทั้งจัดการการขายสินเชื่อในพื้นที่ต่าง ๆ ได้

กริด พอปพิวเลชั่น ดาต้า ให้บริการในรูปแบบ Shape File ซึ่งสามารถแสดงผลให้เห็นภาพชัดเจนบน Software GIS ที่จะนำไปใช้งานต่อสำหรับการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ โดยจะคิดราคาแบบ License เหมาจ่าย และสามารถซื้อพร้อมแพคเกจข้อมูล ตำแหน่งของสถานที่ต่างๆ (Point of interest POI) สามารถแสดงผลพร้อมกัน ทั้งนี้สามารถ Customize ตามพื้นที่ที่ลูกค้าสนใจได้ มีรอบอัปเดทข้อมูล 1 ครั้ง/ปี หรือ สามารถให้นอสตร้าที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน GIS และ DATA อยู่แล้ววิเคราะห์ สรุปผลจากนั้นทีมสามารถนำไปใช้ประกอบการวางแผนธุรกิจได้ทันที ธุรกิจที่สนใจ กริด พอปพิวเลชั่น ดาต้า ต้องการข้อมูลรายละเอียดเชิงลึก
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nostramap.com

Related Contents

NOSTRA MAP พวกเราเชื่อในความชัดเจนและการเปิดเผยเกี่ยวกับวิธีการที่เราเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เรามีการบันทึกข้อมูลในรูปแบบคุกกี้ เพื่อการพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณให้ดียิ่งขึ้น