NOSTRA ชี้ช่องใช้ DATA ที่มี ติดปีกเอสเอ็มอีไทย สู่ Smart SMEs

NOSTRA ชี้ช่องใช้ DATA ที่มี ติดปีกเอสเอ็มอีไทย สู่ Smart SMEs

บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้นำการให้บริการโซลูชันด้านข้อมูลแผนที่ดิจิทัลความละเอียดสูง และ Location Contents ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน ภายใต้แบรนด์ “นอสตร้า” (NOSTRA) แนะเอสเอ็มอีใช้ “นอสตร้า” (NOSTRA MAP FOR GIS) ช่วยผนวกข้อมูล (Data) ต่างๆ ที่มีอยู่กับค่าพิกัดตำแหน่ง Location วิเคราะห์เชิงพื้นที่ Geographic Information System (GIS) สร้าง Power of Location Analytics และพัฒนาเป็น Location Intelligent สามารถนำไปพยากรณ์แนวโน้ม เสริมแกร่งธุรกิจ ช่วยผลักดันและขับเคลื่อนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ให้เป็น SMART SMEs ที่มีศักยภาพ หนุนเศรษฐกิจประเทศให้เข้มแข็ง ชี้ข้อมูลเชิงแผนที่ยังช่วยให้ผู้ประกอบการยุค 4.0 วางกลยุทธ์ที่เหมาะสมสร้างโอกาสในการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้

คุณวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัทโกลบเทค จำกัด เปิดเผยว่า ในยุคของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน แม้แต่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ที่ถือได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทยในยุคนี้ ต่างต้องปรับตัวศึกษาหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้พัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จมากขึ้น โดยในปัจจุบันมีเทคโนโลยีดิจิทัลหลากหลาย เช่น เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR / VR), ปัญญาประดิษฐิ์ (AI), เทคโนโลยี Internet of Things (IoT), Blockchain (บล็อกเชน), Geographic Information System (GIS) เป็นต้น โดย NOSTRA Map ถือเป็นอีกหนึ่งในเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเป็นเครื่องมือเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่ตลาดยุคดิจิทัล


“ NOSTRA Map ให้บริการแผนที่และข้อมูล Location ใน 2 รูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างสูงสุด ได้แก่ บริการ MAP FOR GIS สำหรับการใช้งานร่วมกับซอฟแวร์ GIS ทั้งยังรองรับการนำข้อมูล Big Data มาทำการวิเคราะห์และเชื่อมโยงเข้ากับตำแหน่งเชิงพื้นที่ (Location) เพื่อกำหนดเป็นกลยุทธ์วางแผนธุรกิจ, บริการ NOSTRA MAP API ในรูปแบบ Cloud Service ที่มีความละเอียดสูง ใช้งานง่าย หลากหลายฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลไปใช้งานผ่านแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือที่รู้จักกันในชื่อ Application Programming Interface (API) รองรับแอปพลิเคชันที่จะเข้ามาเชื่อมต่อใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ โดย SMEs สามารถนำแผนที่ดิจิทัลไปใช้งานได้ด้วยต้นทุนที่รับได้ เนื่องจาก NOSTRA Map เป็นบริการแผนที่ออนไลน์ที่สามารถจ่ายเงินตามปริมาณการใช้ (Pay per use) รวมทั้งยังรองรับการนำข้อมูลมาแสดงผลผ่านระบบดิจิทัล ที่เรียกกันว่า “Data Visualization” โดยล่าสุดได้นำข้อมูลฝุ่น PM 2.5 ขึ้น แสดงผลเรียลไทม์บนแผนที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ” นายวิชัย กล่าว

นายวิชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า NOSTRA Map จะเข้ามาช่วยติดอาวุธให้กับธุรกิจโดยการนำข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น ข้อมูลเชิงธุรกิจ-ยอดขาย, ข้อมูลการทำรายการต่างๆ ของบัตรสมาชิก- บัตรเครดิต, ข้อมูลทรัพย์สิน, ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค และข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ โดยหากได้นำข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบต่างๆ เหล่านั้นไม่ว่าจะเป็น .csv หรือ .xlsx เข้ามาแสดงผลเป็นชั้นข้อมูลภาพบนแผนที่ จะทำให้มองเห็นภาพรวม สามารถวิเคราะห์ต่อยอดเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์กับข้อมูลที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อกำหนดเป็นกลยุทธ์ทางการขายและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับความเป็นจริงสูงสุด ปัจจุบัน NOSTRA อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจในหลากหลายประเภท เช่น ธุรกิจด้านการขนส่งที่ได้นำข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าในฐานข้อมูลเข้าไปประมวลผลในระบบเห็นเป็นแผนภาพเพื่อวางแผนการตั้งศูนย์กระจายสินค้า วางแผนการจัดส่ง Delivery หรือ ศูนย์ให้บริการในอนาคตได้ ภาคธุรกิจจำหน่ายอุปโภคบริโภคสามารถนำรายงานยอดขายเข้ามาแสดงผลอ้างอิงผ่านข้อมูลเชิงพิกัดตำแหน่ง เพื่อวิเคราะห์วางกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายภาคส่วนที่นำข้อมูลหรือ Data ที่มีเพื่อประกอบการวิเคราะห์เชิง Location

โดยธุรกิจ SMEs ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ยังพบว่า NOSTRA Map เข้ามามีประโยชน์ในด้าน Location Intelligence โดยมีชั้นข้อมูลพิเศษ (Additional Layers) หลายๆ ส่วน ที่สามารถช่วยการวางแผนสำหรับธุรกิจได้ เช่น Gridded Population Data ข้อมูลแผนที่แสดงความหนาแน่นของประชากร เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการวิเคราะห์หาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจ วางกลยุทธ์แผนการให้บริการ สร้างจุดกระจายสินค้า ขยายสาขาใหม่ เพื่อสามารถเชื่อมถึงลูกค้าได้มากที่สุด และช่วยจัดการกลยุทธ์การขายในแต่ละพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ เพื่อการบริหารต้นทุนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นผลดีต่อธุรกิจเพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในมุมของการตลาด การขาย และการบริการต่าง ๆ ที่มีเข้ามาช่วยสนับสนุนธุรกิจ, ข้อมูลเชิงลึก (Extra Content) ข้อมูลพิเศษที่แสดงรายละเอียดคุณลักษณะเพิ่มเติมของข้อมูลตำแหน่งสถานที่และรายละเอียดเชิงลึก จากเดิมที่มีแค่ชื่อ (Name) กับตำแหน่งบนแผนที่ (Location) เช่น ในหมวดตำแหน่งของร้านอาหาร นอกจากจะมีแค่ชื่อ และโลเคชันแล้ว ก็จะมีรายละเอียดอื่นๆ เช่น ประเภทอาหาร, เมนูแนะนำ,ที่อยู่,เบอร์โทรศัพท์,เว็บไซต์, วันเวลา เปิด-ปิด ,กลุ่มลูกค้าของร้าน, ราคาเฉลี่ยต่อหัว, วิธีการรับชำระเงิน, จำนวนโต๊ะ, ที่จอดรถ, บริการสิ่งบันเทิง ฯลฯ เหล่านี้จะทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ทั้งในกลุ่ม B2B และ B2C สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจได้ นายวิชัย กล่าวเสริม


บริษัท โกลบเทค จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยี NOSTRA Map พร้อมให้คำปรึกษาและสนับสนุนให้มีการนำข้อมูล (Data) ของแต่ละองค์กรเพื่อการวิเคราะห์ต่อยอดเชิงพื้นที่ (Location Intelligence) ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาธุรกิจเพื่อผลักดันผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 สามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจให้ทรานส์ฟอร์มเข้าสู่ยุค SMART SMEs ได้อย่างมีศักยภาพและเข้มแข็ง


สำหรับธุรกิจที่สนใจ สามารถศึกษาบริการโซลูชันด้านข้อมูลแผนที่ดิจิทัล และ Location Contents ที่มีความละเอียด ถูกต้อง และทันสมัยสูงสุด ครอบคลุมถึง 10 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) และสอบถามข้อมูลได้ที่ ได้ที่ https://www.nostramap.com/contact-us-th/#contact หรือ สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขาย 02 266 9940 ครับ

Related Contents

NOSTRA MAP พวกเราเชื่อในความชัดเจนและการเปิดเผยเกี่ยวกับวิธีการที่เราเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เรามีการบันทึกข้อมูลในรูปแบบคุกกี้ เพื่อการพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณให้ดียิ่งขึ้น