TH   |   EN

Extra Contents

ข้อมูลคุณลักษณะของหมวดสถานที่สำคัญเชิงลึก ที่จะช่วยเสริมการวิเคราะห์กลยุทธ์ธุรกิจของคุณ พร้อมสร้างคุณค่าใหม่ให้กับสินค้า และบริการ

Extra_content_1

In-detail map data

Extra_content_2

Best coverage map in Thailand

Extra_content_3

Visualization map data

Extra_content_4

Trustworthy data sources

Extra_content_5

Best support service

Extra Content

ข้อมูลชุดพิเศษรูปแบบใหม่ที่แสดงรายละเอียดคุณลักษณะเพิ่มเติมของข้อมูลตำแหน่งสถานที่ และรายละเอียดเชิงลึกในหลายมิติ จากเดิมที่มีแค่ชื่อ (Name) กับตำแหน่งบนแผนที่ (Location) เพื่อให้เราสามารถนำข้อมูลไปปรับใช้ในธุรกิจได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังสามารถเลือกเฉพาะชุดข้อมูลที่จำเป็นสำหรับธุรกิจนั้นๆ ในการทำ Business Analysis วางกลยุทธ์สร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์เหนือคู่แข่ง โดยในปัจจุบันมีการเก็บข้อมูลเชิงลึกทั้งหมด 11 ประเภททั่วประเทศไทย ตัวอย่างการเก็บข้อมูลเชิงลึกของแต่ละสถานที่ เช่น วันทำการ, เวลาเปิด-ปิด, อัตราค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม, จำนวนบุคลากร ฯลฯ

ประยุกต์ใช้ในธุรกิจต่างๆ ได้ โดยการนำข้อมูลของตำแหน่งพื้นที่วิเคราะห์ร่วมกันกับข้อมูล Demographic Heat map และการทำ Site selection ต่อยอดเพื่อพัฒนาแผนธุรกิจ วางกลยุทธ์การตลาด แผนการพัฒนาสินค้าและบริการ ศึกษาความไปได้ของธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ประเมินกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และกำลังซื้อของพื้นที่นั้นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการช่วยลดความเสี่ยงสำหรับธุรกิจนั้นๆ

214,119

จำนวนสถานที่สำคัญของหมวด

ที่มีการเก็บข้อมูล Extra content ทั่วไทย

ปัจจุบันมีหมวดหมู่ข้อมูล Extra Content
ที่เก็บข้อมูลในประเภทสถานที่ 11 หมวดดังนี้

หมวดร้านอาหาร

ประกอบด้วยข้อมูลในเชิงคุณลักษณะ 67 ประเภท เช่น

 • ประเภทอาหาร
 • เมนูแนะนำ
 • ที่อยู่
 • เบอร์โทรศัพท์
 • วันเวลา เปิด-ปิด
 • กลุ่มลูกค้าของร้าน
 • ราคาเฉลี่ยต่อหัว
 • วิธีการรับชำระเงิน
 • จำนวนโต๊ะ/ที่นั่ง
 • ที่จอดรถ, บริการสิ่งบันเทิง
หมวดอสังหาริมทรัพย์

ประกอบด้วยข้อมูลในเชิงคุณลักษณะ 51 ประเภท เช่น

 • ประเภทอสังหาริมทรัพย์
 • พื้นที่โครงการ
 • พื้นที่ใช้สอย
 • ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
 • จำนวน Unit
 • ราคาขายเริ่มต้น
 • สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ
 • จำนวนที่จอดรถ
 • ค่าส่วนกลาง
หมวดโรงแรม และที่พัก

ประกอบด้วยข้อมูลในเชิงคุณลักษณะ 52 ประเภท เช่น

 • ประเภทของโรงแรม
 • ที่อยู่
 • เบอร์โทรศัพท์
 • เว็บไซต์, มาตรฐานโรงแรม
 • จำนวนห้อง
 • สิ่งอำนวยความสะดวกภายใน
 • กลุ่มลูกค้า
 • ราคาเริ่มต้น
 • เวลาเช็คอิน-เช็คเอาท์, ที่จอดรถ
หมวดสถานที่ท่องเที่ยว

ประกอบด้วยข้อมูลในเชิงคุณลักษณะ 63 ประเภท เช่น

 • ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว
 • ที่อยู่
 • เบอร์โทรศัพท์
 • เว็บไซต์
 • วัน และเวลาทำการ
 • ราคาค่าบริการ
 • ประเภทกิจกรรม
 • ฤดูกาลที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว
 • กลุ่มเป้าหมายของสถานที่ท่องเที่ยว
 • ที่จอดรถ
หมวดสถานบริการสุขภาพ และความงาม

ประกอบด้วยข้อมูลในเชิงคุณลักษณะ 51 ประเภท เช่น

 • ประเภทของการให้บริการ
 • จำนวนเตียง
 • เวลาเปิด-ปิด
 • วัน และเวลาทำการ
 • วิธีการรับชำระเงิน
 • ที่จอดรถ
หมวดโรงพยาบาล

ประกอบด้วยข้อมูลในเชิงคุณลักษณะ 41 ประเภท เช่น

 • รหัสสถานพยาบาล
 • สังกัด/หน่วยงาน/ในเครือ
 • จำนวนเตียง
 • จำนวนแพทย์ (คน)
 • จำนวนพยาบาล (คน)
 • จำนวนเจ้าหน้าที่ (คน)
 • จำนวนผู้ป่วยในต่อปี (คน)
 • จำนวนผู้ป่วยนอกต่อปี (คน)
หมวดสถานศึกษา

ประกอบด้วยข้อมูลในเชิงคุณลักษณะ 42 ประเภท เช่น

 • รหัสสถานศึกษา
 • หน่วยงานสังกัด
 • ระดับการศึกษา
 • จำนวนนักเรียนชาย
 • จำนวนนักเรียนหญิง
 • จำนวนนักเรียนทั้งหมด
 • จำนวนครู/เจ้าหน้าที่
 • จำนวนห้องเรียน
หมวดโรงงานอุตสาหกรรม

ประกอบด้วยข้อมูลในเชิงคุณลักษณะ 43 ประเภท เช่น

 • ชื่อโรงงาน
 • ชื่อผู้ประกอบการ
 • หมวดโรงงานอุตสาหกรรม
 • เงินทุน
 • จำนวนคนงาน
 • คำบรรยายธุรกิจ
 • เลขทะเบียนโรงงาน
หมวดที่จอดรถ

ประกอบด้วยข้อมูลในเชิงคุณลักษณะ 46 ประเภท เช่น

 • ประเภทของที่จอดรถ
 • จำนวนที่จอดรถ
 • ค่าบริการ
 • วันทำการ
 • เวลาทำการ
หมวดตลาด

ประกอบด้วยข้อมูลในเชิงคุณลักษณะ 46 ประเภท เช่น

 • ประเภทของตลาด
 • ประเภทสินค้า
 • เจ้าของตลาด
 • พื้นที่ตลาด
 • จำนวนแผงค้า
 • เวลาทำการ
สถานบริการซ่อมรถ

ประกอบด้วยข้อมูลในเชิงคุณลักษณะ 43 ประเภท

 • ประเภทสถานประกอบการ
 • ประเภทรถ
 • ประเภทการให้บริการ
 • บริษัทประกันภัยที่รองรับ
 • รูปแบบการรับชำระเงิน

Extra Content นำไปใช้กับธุรกิจต่างๆ ได้อย่างไร?

1. การนำข้อมูล Extra content ไปใช้งานในเชิงของการให้ข้อมูลเพิ่มเติม ธุรกิจต่างๆ
สามารถนำข้อมูล Extra content มาแสดงผลข้อมูลเพิ่มเติมบนแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ ยกตัวอย่างเช่น
แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์รวมสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก และร้านอาหารในประเทศไทย

สามารถนำข้อมูลเพิ่มเติมเชิงคุณลักษณะของสถานที่นั้นๆ ไปแสดงผลบนแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และครบถ้วนแก่ผู้ใช้งาน อีกทั้งยังช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้งานบน Online community ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาแชร์รีวิวข้อมูลสถานที่พร้อมรูปภาพได้ ซึ่งธุรกิจสามารถนำข้อมูลที่ได้จากลูกค้าทั้งหมด เช่น สถานที่ท่องเที่ยวที่คนค้นหามากที่สุด, ร้านอาหารยอดนิยม, เมนูอาหารยอดนิยม, ที่พักยอดนิยม นำมาประกอบกับข้อมูล Extra content ที่มีอยู่ทำการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจ เช่น การสร้างโปรโมชันที่พักผูกกับทริปสถานที่ท่องเที่ยว หรือร้านอาหารในพื้นที่ใกล้เคียง เป็นต้น

2. การนำข้อมูล Extra content ไปวิเคราะห์ทางธุรกิจ ธุรกิจต่างๆ
สามารถนำ Extra content มาใช้ประกอบในการวิเคราะห์ผล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานในเชิงธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

สามารถนำข้อมูล Extra content ในหมวด Real estate เช่น จำนวนยูนิตของคอนโคในพื้นที่, ราคาสูงสุดต่ำสุดของคอนโดในพื้นที่, พื้นที่ใช้สอย ฯลฯ มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลประเมินคู่แข่งอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ที่สนใจ เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสมได้

ผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

สามารถนำข้อมูล Extra content ในหมวดโรงพยาบาล หรือสถานบริการสุขภาพ เช่น จำนวนเตียงของโรงพยาบาลในพื้นที่, ปริมาณผู้ให้บริการ(หมอ/พยาบาล/เจ้าหน้าที่), จำนวนผู้ป่วย เพื่อมาทำการวิเคราะห์คำนวณศักยภาพการรองรับในเชิงสาธารณสุข รวมถึงการวางแผนการให้บริการทางสาธารณสุขในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุม และเพียงพอต่อความต้องการ

ธุรกิจผู้ผลิต และจัดจำหน่ายวัตถุดิบสำหรับโรงแรม หรือร้านอาหาร

สามารถนำข้อมูล Extra content ในหมวดโรงแรม และร้านอาหาร เช่น ประเภทของโรงแรม และร้านอาหาร, ความสามารถในการรับลูกค้าสำหรับโรงแรม หรือร้านอาหาร, ราคาเฉลี่ยต่อหัวของร้านอาหาร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถบ่งบอกได้ถึงชนิด และปริมาณความต้องการของวัตถุดิบ รวมไปถึงกำลังซื้อของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่นั้นๆ เพื่อที่จะจัดแพคเกจวัตถุดิบที่เหมาะสมในการเสนอขายวัตถุดิบสำหรับใช้ในโรงแรม หรือร้านอาหาร รวมไปถึงการตัดสินใจลงทุนในศูนย์กระจายสินค้าวัตถุดิบสดในระดับจังหวัด หรือระดับภาค เพื่อกระจายสินค้าไปได้อย่างครอบคลุมที่สุด

นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูล Extra content ในแต่ละหมวด มาวิเคราะห์ร่วมกันกับชั้นข้อมูลแผนที่อื่นๆ เช่น ชั้นข้อมูลสถานที่สำคัญ, ชั้นข้อมูลรายจ่าย และรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปีในระดับตำบล มาวิเคราะห์หากำลังซื้อของคนในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับธุรกิจในพื้นที่ที่มีศักยภาพ รวมไปถึงการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกันในแต่ละพื้นที่ได้อีกด้วย

Consult with our experts what's best for your company.