Loading...
Extra Content TH 2018-09-17T09:37:42+00:00

Extra content

ข้อมูลชุดพิเศษรูปแบบใหม่ ลึกกว่า สร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์เหนือคู่แข่งในยุค 4.0

Extra Content คือ ข้อมูลชุดพิเศษรูปแบบใหม่ที่แสดงรายละเอียดคุณลักษณะเพิ่มเติมของข้อมูลตำแหน่งสถานที่และรายละเอียดเชิงลึกในหลายมิติ จากเดิมที่มีแค่ชื่อ (Name) กับ ตำแหน่งบนแผนที่ (Location) เพื่อให้เราสามารถนำข้อมูลไปปรับใช้ในธุรกิจได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น นอกจากนั้น ผู้ประกอบการยังสามารถเลือกเฉพาะชุดข้อมูลที่จำเป็นสำหรับธุรกิจนั้นๆ ไปช่วยในการทำ Business Analysis วางกลยุทธ์สร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์เหนือคู่แข่งในยุค 4.0 ได้เป็นอย่างดี

สามารถนำไปใช้ในธุรกิจต่างๆ โดยการนำข้อมูลของตำแหน่งพื้นที่วิเคราะห์ร่วมกันกับข้อมูล Demographic Heat map และการทำ Site Selection ไปวิเคราะห์ต่อเพื่อพัฒนาแผนธุรกิจ วางกลยุทธ์การตลาด แผนการพัฒนาสินค้าและบริการ ศึกษาความไปได้ของธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ประเมินกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกำลังซื้อของพื้นที่นั้นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการช่วยลดความเสี่ยงสำหรับธุรกิจนั้นๆ

ปัจจุบัน NOSTRAได้มีการจัดเก็บข้อมูล Extra Content  ดังต่อไปนี้

Attraction – หมวดสถานที่ท่องเที่ยว

ประกอบด้วยข้อมูลในเชิงคุณลักษณะ เช่น ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว, ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว, , ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์,เว็บไซต์,วันและเวลาทำการ, ราคาค่าบริการ,ประเภทกิจกรรม, ฤดูกาลท่องเที่ยว, กลุ่มเป้าหมายของสถานท่องเที่ยว, ที่จอดรถ, ฯลฯ

Restaurant –  หมวดร้านอาหาร

ประกอบด้วยข้อมูลในเชิงคุณลักษณะ เช่น ประเภทอาหาร, เมนูแนะนำ,ที่อยู่,เบอร์โทรศัพท์,เว็บไซต์, วันเวลา เปิด-ปิด ,กลุ่มลูกค้าของร้าน, ราคาเฉลี่ยต่อหัว, วิธีการรับชำระเงิน, จำนวนโต๊ะ,ที่จอดรถ, บริการสิ่งบันเทิง ฯลฯ

Properties  – หมวดอสังหาริมทรัพย์

ประกอบด้วยข้อมูลในเชิงคุณลักษณะ เช่น รูปแบบอสังหาริมทรัพย์, ชื่อเจ้าของโครงการ,พื้นที่โครงการ,พื้นที่ใช้สอย,ปีที่ก่อสร้าง ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ,จำนวน Unit, ราคาขายเริ่มต้น, สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ, จำนวนที่จอดรถ, ค่าส่วนกลาง เป็นต้น

Hotel – หมวดโรงแรมและที่พัก

ประกอบด้วยข้อมูลในเชิงคุณลักษณะ เช่น ประเภทของโรงแรม, ที่อยู่,เบอร์โทรศัพท์,เว็บไซต์ , มาตรฐานโรงแรม, จำนวนห้อง, สิ่งอำนวยความสะดวกภายใน, กลุ่มลูกค้า, ราคาเริ่มต้น , เวลาเช็คอิน-เช็คเอาท์, ที่จอดรถ เป็นต้น

Health & Beauty – คลินิกสุขภาพ ความงาม และสปา

ประกอบด้วยข้อมูลในเชิงคุณลักษณะ เช่น  ประเภทของการให้บริการ, , ที่อยู่,เบอร์โทรศัพท์,เว็บไซต์, วัน-เวลาทำการ, วิธีการรับชำระเงิน, ที่จอดรถ, เป็นต้น

HOSPITAL – หมวดโรงพยาบาล   

ประกอบด้วยข้อมูลในเชิงคุณลักษณะ  เช่น รหัสสถานพยาบาล, สังกัด, หน่วยงาน, ในเครือ, จำนวนเตียง, จำนวนแพทย์ (คน), จำนว, พยาบาล (คน), จำนวนเจ้าหน้าที่ (คน), จำนวนผู้ป่วยในต่อปี (คน), จำนวนผู้ป่วยนอกต่อปี (คน), บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป, บริการตรวจรักษาเฉพาะทาง, บริการชันสูตรและรักษา, บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพ, บริการพิเศษทางการแพทย์

SCHOOL – หมวดสถานศึกษา

ประกอบด้วยข้อมูลในเชิงคุณลักษณะ เช่น รหัสสถานศึกษา, หน่วยงานสังกัด, ระดับการศึกษา, จำนวนนักเรียนชาย, จำนวนนักเรียนหญิง, จำนวนนักเรียนทั้งหมด, จำนวนครู/เจ้าหน้าที่, จำนวนห้องเรียน เป็นต้น
 

กรุณากรอกข้อความด้านล่าง ทีมงานจะทำการติดต่อกลับไป