API ย่อมาจาก Application Programming Interface หมายถึง ช่องทางการเชื่อมต่อที่ผู้พัฒนาหรือผู้ให้บริการกำหนดไว้ เพื่อให้โปรแกรมประยุกต์ใดๆ เข้าถึงบริการหรือระบบปฏิบัติการได้ หรือในมุมของผู้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ก็จะใช้ API เป็นตัวกลางเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์เข้ากับบริการหรือระบบปฏิบัติการที่ต้องการนั่นเอง

เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น จะขอยกตัวอย่างผู้ให้บริการ API เช่น Facebook ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ Social Media ที่มีแอพพลิเคชั่นมากมายเชื่อมต่อการทำงานฟังก์ชั่นผ่าน Facebook API เช่น แอพพลิเคชั่นถ่ายภาพ ที่สามารถอัพโหลดภาพถ่ายขึ้นไปโพสบน Timeline ของผู้ใช้งาน หรือแอพพิลเคชั่นสำหรับเก็บข้อมูลการออกกำลังกายที่สามารถโพสข้อมูลกิจกรรมการออกกำลังกายของผู้ใช้เพื่อแชร์ไปยังหน้า Timeline ได้เช่นกัน

สำหรับ NOSTRA ผู้นำบริการแผนที่ประเทศไทยและแผนที่อาเซียนที่มีความละเอียดและแม่นยำสูงสุด มีโซลูชั่น NOSTRA Map Service ที่เปิดให้บริการสำหรับ Developer หรือนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ต้องการใช้บริการแผนที่ออนไลน์ ผ่านช่องทางที่จัดเตรียมไว้ เรียกว่า NOSTRA Map API โดยมีบริการครอบคลุมความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ภาพแผนที่พร้อมข้อมูลสถานที่สำคัญต่างๆ ตลอดจนฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ เกี่ยวกับแผนที่ เช่น การค้นหาสถานที่ การระบุชื่อสถานที่ การค้นหาเส้นทาง การคำนวณระยะทาง ฯลฯ

“ในบทความหน้าเราจะมาทำความรู้จักกับ NOSTRA Map API ให้มากขึ้นว่ามีประโยชน์อะไร ใช้งานยังไง ยากง่ายอย่างไร รอติดตามกันด้วยนะครับ “

เล่าเรื่องโดย คุณเขมพัทธ์ วัฒนา

Product Manager NOSTRA MAP SERVICE

2018-08-20T19:50:48+00:00