สำหรับในตอนที่ 2 ผมจะขอพูดเกริ่นถึงในสมัยก่อน ที่การใช้งานข้อมูลแผนที่มักจะจำกัดอยู่ในวงแคบ โดยเริ่มจากหน่วยงานทางการทหารและหน่วยงานภาครัฐ ที่จำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลแผนที่เพื่องการวิเคราะห์และวางแผนในระดับประเทศ ตลอดจนงานบริการด้านสาธารณูปโภคต่างๆ แก่ประชาชน การจะใช้แผนที่เพื่อการวิเคราะห์โดยละเอียดระดับประเทศได้ จะต้องลงทุนใช้ระบบที่เรียกว่า จีไอเอส (GIS) หรือ ระบบภูมิสารสนเทศ ซึ่งมีการลงทุนค่อนข้างสูงในระดับล้านหรือหลายสิบล้านบาท เนื่องจากระบบ GIS จะทำงานได้ต้องมีองค์ประกอบต่างๆ ดังภาพตัวอย่าง

องค์กรจะต้องลงทุนจัดหาทั้งอุปกรณ์ ข้อมูลแผนที่ที่มีคุณภาพ ตลอดจนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบจัดเก็บ จัดการ ประมวลผล และแสดงผลการวิเคราะห์ที่ดี และทำงานได้แบบครบถ้วน Full option ระดับ Advance ดังนั้น การพัฒนาระบบ GIS ในองค์กรหนึ่งๆ จึงไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยทั้งเงินและเวลาจึงจะประสบความสำเร็จ ทำให้มีเพียงหน่วยงานภาครัฐและองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความจำเป็นต้องใช้งานข้อมูลแผนที่พื้นฐานเท่านั้นที่เป็นหน่วยงานแรกๆ ที่ลงทุนในระบบอย่างจริงจัง

แต่ในปัจจุบัน เมื่อระบบ Network และ Infrastructure ในการเข้าถึงข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นไปได้ง่าย ประกอบกับโซลูชั่นทางด้านแผนที่มีการพัฒนาไปอย่างมาก ทำให้เกิดการพัฒนาบริการแผนที่ออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถนำข้อมูลแผนที่และเครื่องมือการทำงานขั้นพื้นฐานไปใช้งานได้ง่ายขึ้นและประหยัดเงินลงทุนไปหลายเท่าตัว

NOSTRA ได้เห็นถึงความท้าทายและโอกาสที่จะช่วยสนับสนุนนักพัฒนาและองค์กรธุรกิจขนาดกลางและเล็กในการใช้งานแผนที่ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง จึงได้พัฒนา NOSTRA MAP API Service เพื่อให้บริการแผนที่ออนไลน์ ซึ่งสามารถใช้งานแผนที่ได้โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Hardware, Software และข้อมูลแผนที่ไว้ที่หน่วยงาน แต่เป็นการเรียกใช้งานข้อมูลแผนที่และฟังก์ชั่นการประมวลผลเชิงแผนที่ผ่าน Cloud Service หรือผ่าน Internet เพียงผู้ใช้งานลงทะเบียนรับบริการ ก็สามารถเข้าใช้งานด้วย NOSTRA MAP API ได้ทันทีอย่างง่ายๆ คุ้มค่าในหลายด้าน

เห็นได้ว่า ปัจจุบันการใช้งานแผนที่ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อีกต่อไป ทุกคนสามารถเข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย การพัฒนาก็ทำได้ง่ายมากกว่าแต่ก่อน อีกทั้งเงินลงทุนยังลดลงหลายเท่าตัว ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะเป็น Developer, Startup company หรือองค์กรธุรกิจที่สนใจใช้แผนที่เพื่อพัฒนาร่วมกับ application หรือ เพื่อวิเคราะห์วางแผนทางธุรกิจในระดับการทำงานขั้นพื้นฐาน การใช้แผนที่ออนไลน์คุ้มค่าต่อการลงทุนแน่นอน โดยทีมงาน NOSTRA ยินดีร่วมพัฒนา project ไปพร้อมกับคุณ ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับ สำหรับในบทความถัดไป รอติดตามกันว่าในแต่ละธุรกิจ แผนที่ จะมีบทบาทอย่างไร หรือมีการนำแผนที่ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร

เล่าเรื่องโดย คุณเขมพัทธ์ วัฒนา

Product Manager NOSTRA MAP SERVICE

2018-08-20T19:47:35+00:00