บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด แบรนด์ “สิงห์” ภายใต้บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าไทยที่อยู่คู่คนไทยกว่า 82 ปี พร้อมเดินเคียงข้างกับคนไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สามารถตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงในทุกภูมิภาคและทุกจังหวัด
ซึ่งบุญรอดเทรดดิ้ง ได้นำเทคโนโลยีทางด้านแผนที่จาก NOSTRA map เข้ามาใช้เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการ ตั้งแต่การปรับปรุงฐานข้อมูลลูกค้าร่วมกับข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS), การวางแผนจัดเส้นทางการทำงานด้วยระบบการบริหารและติดตามยานพาหนะ (Fleet Management System) รวมไปทั้งการวางแผนการขนส่งสินค้า ฯลฯ ซึ่งช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับทางบริษัทได้เป็นอย่างมาก
“ก่อนที่เรานำเทคโนโลยีทางด้านแผนที่เข้ามาใช้ในการพัฒนาระบบงาน เราพบปัญหาในการทำงานของเจ้าหน้าที่ เช่น จำนวนร้านค้าในพื้นที่ไม่สอดคล้องกับจำนวนพนักงานขาย, การปฏิบัติงานนอกแผนงาน ขาดการวางแผนในการเข้าเยี่ยมร้านค้า ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูง ทางเราจึงได้ปรึกษากับทาง NOSTRA map และได้วางแผนการพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้อง โดยการนำเทคโนโลยีทางด้านแผนที่ต่าง ๆ มาใช้ เช่น GIS, Location Based Service (LBS) เพื่อพัฒนาการให้บริการ ตั้งแต่การสร้างฐานข้อมูลลูกค้าด้วยฐานข้อมูลแผนที่ประเทศไทยของ NOSTRA map, การให้บริการในรูปแบบ Online Map Service ซึ่งเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บพิกัดและข้อมูลของลูกค้า แล้วนำข้อมูลนี้ใช้ร่วมกับระบบ Fleet Management เพื่อใช้ในการวางแผนการทำงานและติดตามการเข้าเยี่ยมลูกค้า ซึ่งระบบต่าง ๆ นั้น ได้พัฒนาในรูปแบบของ Mobile Application ที่สามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็วจากสมาร์ทโฟนของเจ้าหน้าที่”
2018-09-05T12:56:23+00:00