TH   |   EN

Digital Work

by NOSTRA

แอปฯ เช็คอินเข้างาน พร้อมส่ง Location GPS
ที่ HR ยุคดิจิทัล ใว้วางใจ

Digital Work แอปพลิเคชันสนับสนุนการทำงานแบบ Work from everywhere ที่พนักงานสามารถ Check in/ Check out พร้อมทั้งการ Send location ตำแหน่งหน้างานได้แบบเรียลไทม์ อีกทั้งยังสามารถ Add Note เพิ่มรายงานการทำงานทั้งข้อความและรูปภาพงานในแต่ละวัน เพื่อรายงานความคืบหน้าหรือส่งงานให้กับหัวหน้างาน หรือฝ่ายบุคคล ในการประเมินผลและดูแลจัดการทีมทำงานนอกสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

Report

 work in progress and real time on-site location to employer

Monitor and Manage

overall team performances and personal status on map

Integrate

employees report to their personal performance evaluation

Features

Employee

Check in & Check out

พนักงานสามารถส่งเวลาเข้างานเมื่อมาถึงสถานที่ทำงาน และกดเวลาออกจากงานเมื่อทำงานเสร็จสิ้นในแต่ละวัน

Send Location

พนักงานสามารถกดส่งตำแหน่งพิกัดที่อยู่ปัจจุบันในการทำงานนอกสถานที่ให้กับหัวหน้างานได้แบบเรียลไทม์

Add Note & Picture

พนักงานสามารถเพิ่มรายงานการทำงานโดยสังเขป พร้อมรูปภาพผลลัพธ์การทำงานในแต่ละวัน เพื่อรายงานความก้าวหน้าให้กับหัวหน้างานหรือผู้บริหาร

Add your Place

พนักงานสามารถเพิ่มและบันทึกตำแหน่งสถานที่ทำงานของตัวเองที่ใช้งานบ่อย ๆ ได้ 

View History

พนักงานสามารถดูประวัติการทำงานย้อนหลังของตัวเอง พร้อมระบุวันเวลาและสถานที่ โดยจะแสดงในรูปแบบของปฏิทิน ที่สามารถเข้าไปดูรายละเอียดในแต่ละวันได้

Employer/ HR Department/ Supervisor

Checked In – Checked Out Report

หัวหน้างานหรือฝ่ายบุคคลสามารถ Export Files เพื่อดูรายงานย้อนหลังเวลาการเข้าและออกงานของพนักงานแต่ละคน พร้อมทั้งดูผลลัพธ์ความคืบหน้าของการทำงาน ที่ส่งมาจากพนักงานหน้างาน เพื่อนำไปคิดค่าตอบแทนตามผลงานและเวลาในการทำงานจริง

Status Activity Report

หัวหน้างานหรือผู้บริหารสามารถ Export Files เพื่อดูรายงานย้อนหลังภาพรวมของการทำงานนอกสถานที่ของพนักงานรายบุคคล หรือรายทีมได้ 

Device Tracking

หัวหน้างานหรือฝ่ายบุคคลสามารถตรวจสอบดูตำแหน่งและรายละเอียดผู้ใช้งานรายบุคคล รายทีม พร้อมทั้งสามารถดูประวัติเส้นทางย้อนหลังบนแผนที่ได้สูงสุดถึง 30 วัน 

User Management

หัวหน้างานสามารถค้นหา สร้าง แก้ไข ลบบัญชีพนักงาน หรือกำหนดกลุ่มของพนักงานใหม่ ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันในการจัดการพนักงาน สำหรับแต่ละองค์กร

Get Notification

หัวหน้างานสามารถดูรายการแจ้งเตือนทั้งหมดที่มาจากพนักงานในทีมได้ผ่านแอปพลิเคชัน เช่น การแจ้งเตือนเมื่อออกนอกพื้นที่ การแจ้งเตือนการเข้างาน การแจ้งเตือนรายงานการทำงาน เป็นต้น

หลักการทำงานของ Digital Work Application

บริหารคน พร้อมรายงานผลการทำงาน ให้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิม ผ่านทั้งช่องทางแอปพลิเคชัน และเว็บแอปพลิเคชัน

ผู้จัดการหรือหัวหน้างาน บริหารจัดการทีมได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชันทุกที่ ทุกเวลา

 • บริหารจัดการพนักงานภายในทีมของตัวเองได้
  • เพิ่ม-ลด จัดการรายชื่อพนักงานในทีม
  • กำหนดพื้นที่ ขอบเขตการทำงานให้กับพนักงานในความดูแลแต่ละคนได้
 • เข้าถึงข้อมูลและตำแหน่งของพนักงานในทีมที่ดูแลอัพเดททุก 15 นาที
 • เรียกดูบันทึกการทำงานของพนักงานในทีมที่ดูแลย้อนหลังได้ 7 วัน
 • ได้รับการแจ้งเตือน
  •  เมื่อพนักงานในความดูแลออกนอกพื้นที่ทำงานที่กำหนด
  • เมื่อพนักงานที่ทำงานอยู่นอกสถานที่ส่งตำแหน่งและรายละเอียดการทำงานเข้าสู่ระบบ เช่น พนักงานขายที่เข้าพบลูกค้า หรือ พนักงาน Service ออกไปทำงานที่ไซต์งานต่าง ๆ เป็นต้น

ฝ่ายบุคคล ผู้จัดการ หรือหัวหน้างาน ดูรายงานการทำงานผ่านเว็บแอปพลิเคชัน

 • สนับสนุนการทำงานในภาพรวม ที่สามารถตรวจสอบตำแหน่งและดูแลบริหารจัดการพนักงานที่ทำงานอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ ได้ 
 • ข้อมูลถูกต้อง แม่นยำ ตรวจสอบได้จริง จากระบบที่สามารถเรียกดูบันทึกประวัติการทำงานของพนักงานย้อนหลังได้สูงสุดถึง 30 วัน
 • สะดวกในการนำประวัติการทำงานไปประยุกต์ใช้งานต่อสำหรับการประเมินผลรายบุคคล หรือ การนำไปคิดค่าตอบแทน ในรูปแบบไฟล์  PDF, CSV ได้ 
  • สร้างรายงานการเข้า-ออกงานของพนักงานรายบุคคล, ทีม หรือรวมทั้งหมดในองค์กร
  • สร้างรายงานสถานะที่เกิดขึ้นกับพนักงาน (Activity Status)

Digital Work Application เหมาะสำหรับใคร

บริษัทฯ หรือองค์กรที่มีพนักงานทำงานนอกสถานที่  

บริษัทฯ หรือองค์กรที่ต้องดูแลพนักงานในหลาย ๆ สาขา 

บริษัทฯ หรือองค์กรที่ต้องการติดตามการทำงานของ Sales ในการเข้าหาบริษัทต่าง ๆ

บริษัทฯ หรือองค์กรที่ต้องการหลักฐานในการทำงานของพนักงานนอกสถานที่ เพื่อทำเรื่องจ่ายเงิน หรือประเมินผลพนักงาน

ลูกค้าของเรา

Consult with our experts what's best for your company.