Loading...
Map API 2018-09-11T14:20:57+00:00

NOSTRA MAP API

NOSTRA offers online map data services by running NOSTRA Map API, which is an information service map in the form of a Map Cache. It comes with basic map operation functions, such as pinpointing locations, zooming in and out, calculating routes, etc. Users can also access the map through an application that NOSTRA has developed, or commission the team to develop an application especially.

Online Map Service Success case

รถยนต์ MG (บริษัท MG SALES (THAILAND) CO.,LTD)

นำข้อมูลภาพแผนที่ฐาน (Back Ground Map) จาก NOSTRA Map API ซึ่งมีความละเอียดสูง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย มาประยุกต์ใช้ร่วมกับชั้นข้อมูลพิเศษ ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำร้านอาหารยอดฮิต และแหล่งช้อปปิ้งที่น่าสนใจ และเสริมประสิทธิภาพในการนำทางด้วย NOSTRA Traffic ซึ่งเป็นข้อมูลรายงานสภาพการจราจรที่ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด เพื่อรองรับให้บริการในระบบ i-Smart ของรถยนต์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (Tourism Authority of Thailand)

นำข้อมูลภาพแผนที่ฐาน (Back Ground Map) มาใช้ร่วมกับฟังก์ชันที่ช่วยประกอบการวางแผนเส้นทางและการตัดสินใจสำหรับการเดินทางด้วยตนเอง บน แอปพลิเคชั่น Thailand Tourism Map เพื่อให้การค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุดในการเดินทางภายในประเทศไทยนั้นเป็นไปอย่างง่ายดาย ด้วยรูปแบบการเดินทางแบบ (Private Vehicle) โดยรถยนต์ส่วนตัว มอเตอร์ไซต์ การเดินเท้า และระบบขนส่งสาธารณะ (Multimodal Transportation)

กลุ่มธุรกิจที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ (Franchise)

สามารถนำข้อมูลตารางยอดขาย หรือ สถิติต่างๆ นำมาแสดงผลเชิงพื้นที่ในรูปแบบกราฟต่างๆบนแผนที่ หรือจะเป็น Info Graphic เพื่อแสดงข้อมูลเปรียบเทียบในแต่ละสาขานอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มมิติในการแสดงข้อมูลที่เก็บบันทึกในช่วงเวลาต่างๆ ออกมาเปรียบเทียบเป็น Time Series เพื่อสื่อสารให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้น และทำให้ข้อมูลมีชีวิตชีวามากขึ้น เช่น การแสดงข้อมูลจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น-ลดลงในแต่ละปี เป็นต้น

กลุ่มธุรกิจร้านค้าปลีก การเงิน ธนาคาร และบริการสุขภาพ (Retails, Financial & Banking, Health)

นำศักยภาพของฟังก์ชันจาก NOSTRA Map API ในการค้นหาตำแหน่งศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด ไม่ว่าจะเป็น การค้นหาร้านสะดวกซื้อ ตู้เอทีเอ็ม โรงพยาบาล และศูนย์บริการต่างๆ สำหรับเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าให้สามารถค้นหาตำแหน่งจุดบริการที่ใกล้ที่สุด หรือช่วยพนักงานรับออเดอร์สินค้าสามารถวิเคราะห์หาตำแหน่งจุดรับบริการที่ใกล้ลูกค้ามากที่สุดตามระยะทางจริง ในระยะเวลาที่จำกัดได้อีกด้วย

Benefit (Function & Attribute data)

Search

Address
Address by free word
POI by free word
POI by category
Nearby POI
Railway station
Nearby railway station
Postal code
Address area by longitude/latitude
Address point by longitude/latitude

Search by categories

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
ตู้เอทีเอ็ม
ธนาคารและการเงิน
สถานีให้บริการน้ำมัน
ร้านค้าและห้างสรรพสินค้า
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่นันทนาการ
โรงภาพยนตร์
ที่พักและโรงแรม
ฯลฯ

Navigate

เส้นทางการเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง
สร้างเส้นทางแบบมีจุดแวะระหว่างทาง โดยการใส่ชื่อ POI ได้มากกว่า 2 ตำแหน่ง (Multi Way Point)
การบอกทางด้วยระบบเสียงนำทางภาษาไทย
เวลาเฉลี่ยในการเดินทาง
ระยะทางในการเดินทาง
การเดินทางโดยยานพาหนะต่างๆ เช่น รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ รถสาธารณะ รถไฟฟ้า (Multimodals Transportation)
การเดินทางบนถนนแบบขึ้นทางด่วน และ ไม่ขึ้นทางด่วน

เครื่องมือแผนที่ Map tool (For Base map)

ประวัติการค้นหาสถานที่ก่อนหน้าและถัดไป (Previous/Next Extent)
ค้นหาสถานที่ปัจจุบัน (Find my location)
ย่อ หรือ ขยาย ขนาดของแผนที่ ( Free zoom & scroll )
รูปไอคอนบนแผนที่ (Icon Display)
Pop up ข่าวสารแจ้งเตือนบนหน้าแผนที่ (Information pop up display)
Information small window display
การคำนวณระยะทางและขนาดพื้นที่ (Area/ Distance Calculation)
Figure Drawing
การบันทึกเส้นทางที่ใช้ประจำ

ภาพแผนที่พื้นหลัง Base Map

แผนที่เส้นถนน (Street map)
แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม (Imagery map)
แผนที่เฉดสีเทาอ่อน (Light Grey)

Who can use?

(ข้อมูลแผนที่ออนไลน์เหมาะกับธุรกิจไหนบ้าง?)

ธุรกิจประกันภัย (Insurance)

เมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน บริษัทประกันต้องเข้าถึงสถานที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด เพื่อจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้ประสบเหตุสามารถแจ้งตำแหน่งที่เกิดเหตุบนแผนที่ออนไลน์ไปยังประกันผ่าน application ได้

ธุรกิจให้บริการด้านพลังงาน (Energy)

ผู้ให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง สามารถใช้แผนที่ออนไลน์ในการสร้างแอพพลิเคชั่นในการรวบรวมสถานีให้บริการน้ำมันบนแผนที่ พร้อมทั้งการแจ้งข่าวสารราคาน้ำมันในแต่ละท้องที่ที่มีราคาแตกต่างกันอีกด้วย อีกทั้งยังสามารถสร้าง Customer Relationship โดยการแจกคูปอง การให้โปรโมชั่นรายสาขา ผ่านการใช้งาน Application นี้ได้อีกด้วย

ธุรกิจการเงิน (Banking)

สามารถนำแผนที่ออนไลน์ไปสร้างแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ สำหรับการค้นหาสาขาของธนาคารหรือตู้เอทีเอ็มทั่วประเทศไทย เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ยังช่วยสร้าง Relationship ระหว่างธนาคารและผู้ใช้งานได้ดีอีกด้วย

ธุรกิจโลจิสติกส์ (Logistics)

ใช้ประโยชน์ในด้านการคำนวณเส้นทางนั้น ทำให้ระยะเวลาการขนส่งและต้นทุนด้านเชื้อเพลิง เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด รวมไปถึงการทำ routing และ multi way point มาร่วมวางแผนและปรับเปลี่ยนแผนการขนส่งได้ตามความเหมาะสม

ธุรกิจบริการจัดส่งอาหาร (Food Delivery service)

ธุรกิจประเภทการบริการส่งอาหาร ต้องการการจัดการที่รวดเร็ว และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด โดยใช้การวิเคราะห์พื้นที่ให้บริการของแต่ละสาขา (Service area) หรือในกรณีที่มีลูกค้าสั่งอาหาร สาขาไหนจะเป็นผู้ให้บริการ จากนั้นพนักงานสามารถค้นหา best routing และแสดงระยะเวลาการเดินทาง ETA : Estimate Time Availableเพื่อการส่งมอบให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดได้

ธุรกิจขนส่งสาธารณะ (Transportation)

ในการขนส่งสาธารณะ สิ่งที่จำเป็นที่สุดคือ สามารถอำนวยความสะดวกและเข้าถึงลูกค้าให้รวดเร็ว เช่น การแจ้งตำแหน่งปัจจุบันของลูกค้า ได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้ให้บริการ สามารถ routing เพื่อนำทางไปยังลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ อีกทั้งยังมีบริการ ETA : Estimate Time Available คำนวณเวลาคร่าวๆ ในการรอคอยรับบริการ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)

สามารถนำไปประยกต์ใช้ในการพัฒนาต่อในแอพพลิเคชั่นร่วมกันกับ Indoor map สำหรับการบอกตำแหน่งภายในสถานที่ เช่น ตึกสูง, สำนักงานใหญ่, งานเทศกาลขนาดใหญ่ เป็นต้น

ธุรกิจโรงแรม (Hotel)

สามารถนำแผนที่ออนไลน์ไปพัฒนาทำแพลตฟอร์มใหม่ๆเกี่ยวกับโรงแรมและที่พัก ที่สามารถระบุพิกัดได้อย่างถูกต้องแม่นยำ นอกจากนี้เรามีทีมสำรวจรวบรวมข้อมูลโรงแรมและที่พักหลายประเภทพร้อมสำหรับประยุกต์ใช้งานต่อ

ธุรกิจการท่องเที่ยว (Tourism)

สามารถนำข้อมูลบนแผนที่ออนไลน์ไปใช้ในการนำเสนอแพลตฟอร์มแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย หรือ เฉพาะโซนที่สนใจแสดงผ่านแผนที่ หรือสามารถจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อให้ผู้ใช้งาน มีความสะดวกในการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

ธุรกิจด้านสุขภาพ (Health)

สามารถนำไปประยุกต์เข้ากับการบริการด้านสุขภาพผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น การรับ-ส่งบริการช่วยเหลือ ดูแลผู้ป่วยนอกสถานที่เพื่อให้เข้าถึงผู้ป่วยได้ทันท่วงที สะดวก และมีความแม่นยำสูง รวมไปถึงการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ก็สามารถทำ routing และเรียกดู traffic เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางรถติดได้อีกด้วย

กรุณากรอกข้อความด้านล่าง ทีมงานจะทำการติดต่อกลับไป