TH   |   EN

Online Map Service

Explore your new location experience app/ website with NOSTRA MAP API

เปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ใช้งานในการสร้างแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์
ที่มีการนำแผนที่เข้าไปประยุกต์ใช้งานอย่างหลากหลาย

online_map_service_1

Accurate map data

Controllable cost

Expertise for special industry

Easy to use for NON IT person

Customizable map

Best coverage map in ASEAN

Best support service

NOSTRA ONLINE MAP SERVICE ให้บริการข้อมูลแผนที่ประเทศไทยออนไลน์ ด้วยการเรียกใช้ NOSTRA MAP API ซึ่งประกอบไปด้วยภาพแผนที่ในรูปแบบต่างๆ ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย เช่น แผนที่เชิงเส้นถนน (Street Map), แผนที่เส้นถนนไฮบริดจ์ (Street Hybrid Line) มาพร้อมกับฟังก์ชันพื้นฐานด้านการใช้งานแผนที่อย่างครบถ้วน เช่น การค้นหาตำแหน่ง, การระบุตำแหน่งปัจจุบัน, หรือจะเป็นการคำนวณเส้นทางด้วยรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยยานพาหนะส่วนบุคคล (Private Vehicle) และระบบขนส่งสาธารณะ (Multimodal Transportation) อีกทั้งยังสามารถใช้งานเครื่องมือต่างๆ บนแผนที่พร้อมกับปรับแต่งรูปแบบของแผนที่ได้ โดยผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสามารถเรียกใช้บริการข้อมูล และฟังก์ชันสร้างแผนที่ออนไลน์บนแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองได้อย่างง่ายดาย หรือสามารถให้ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก NOSTRA ออกแบบ  และพัฒนาแอปพลิเคชันสำเร็จรูปให้ได้ตามต้องการของธุรกิจนั้นๆ

Free! MAP Api Key

Success Stories

Wongnai 

ไลฟ์สไตล์แอปพลิเคชันกินเที่ยวชื่อดังที่ได้นำ Static map จาก NOSTRA MAP API เข้าไปแสดงผลภาพแผนที่ในแต่ละร้านอาหารบน Wongnai application เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันแผนที่นำทาง NOSTRA map ได้ สำหรับใช้นำทางไปยังร้านค้าที่มีพิกัดถูกต้อง และแม่นยำ

 JS100

แอปพลิเคชันเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินที่ NOSTRA ได้ทำการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล Incident ที่สามารถนำมาแสดงผลบน Base map จาก NOSTRA MAP API ได้ ถือเป็นแอปพลิเคชันที่ได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายในสังคม โดยผู้ใช้งานสามารถแจ้งเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ทางทีมงาน จส.100 ทำการติดต่อประสานงานช่วยเหลือต่อไป

Smartway Tracking

หนึ่งในผู้ให้บริการ Tracking solutions ที่ได้นำฟังก์ชัน Base map, Search, Identify จาก NOSTRA MAP API เข้าไปใช้ในการวิเคราะห์ช่วยวางแผนเส้นทางการขนส่งของระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

NOSTRA Online Map Service
ไม่มีปัญหา ไม่มีกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ควบคุมค่าใช้จ่ายได้อยู่หมัด

บริษัท การันตี จีพีเอส จำกัด

Function & Attribute data

Map API

 • Street Map (Tile Cache) แผนที่พื้นหลังเชิงเส้นถนน
 • Vector Map แผนที่พื้นหลังแบบเวกเตอร์

Route API

 • Route Basic บริการค้นหาเส้นทาง
 • Find Best Sequence บริการหาเส้นทางที่ดีที่สุด จัดลำดับจุดส่งสินค้า และคำนวณเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับการขนส่ง
  ด้วยเงื่อนไขต่างๆ
  • ประเภทของยานพาหนะ
  • การกำหนดเงื่อนไขของจุดเริ่มต้น หรือ จุดสิ้นสุดของการจัดส่ง
  •เส้นทางจำกัดน้ำหนักและความสูง
  • จำนวนล้อของยานพาหนะ
  • ข้อมูลเวลาเปิด – ปิด ของจุดส่งสินค้า
  • Service Time ของจุดส่งสินค้า
 • Search Along the Route การให้บริการค้นหาตำแหน่งสถานที่สำคัญตามประเภทต่างๆ บริเวณเส้นทางที่กำลังเดินทางได้ โดยถรองรับรูปแบบการค้นหาดังนี้
  • การค้นด้วยประเภทของสถานที่ (Category) เช่น ห้างสรรพสินค้า , โรงเรียน , ปั๊มน้ำมัน
  • การค้นด้วยชื่อของสถานที่ เช่น 7-eleven 
 • Service Areas การวางแผนพื้นที่ ที่สามารถออกไปให้บริการได้ ตามเงื่อนไขของระยะเวลา หรือระยะทาง
 • Closest Facility การค้นหาจุดบริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไกล้ที่สุด
 • Identify Service Zone ระบุพื้นที่ความรับผิดชอบ งานขนส่ง
 •  

Place API

 •  Location search บริการค้นหาตำแหน่ง
  • POI Search ค้นหาด้วยชื่อของสถานที่สำคัญ
  • Address Search ค้นหาด้วยบ้านเลขที่
  • Category Search การค้นหาสถานที่จากกลุ่มประเภทของสถานที่
 • Autocomplete การเติมข้อความอัตโนมัติ
 • Identify การแปลงข้อมูลค่าพิกัดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ให้เป็นข้อมูลที่อยู่ของสถานที่

Road API

 • Get Speed Limit บริการข้อมูลจำกัดความเร็วของถนน
 • Road Snapping บริการปรับค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ให้ตรงกับเส้นถนนจริงในกรณีที่สัญญาณจีพีเอสมีความคลาดเคลื่อนระหว่างการขนส่ง
 • Real-time Traffic บริการแสดงผลข้อมูลเส้นสีตามสภาพการจราจรปัจจุบัน
 • Road Information การให้บริการข้อมูลรายละเอียดของถนน
  ประกอบไปด้วย
  • ชื่อถนน: กำแพงเพชร 7
  • จำนวนเลน: 4 เลน
  • ความกว้าง: 75.75 เมตร
  • พื้นผิว: คอนกรีต
  • ค่าเฉลี่ยความเร็ว: 60 กม./ชม.

NOSTRA
EV Charging Stations
Datasets & Map APIs

คำถามที่พบบ่อย

NOSTRA Map API คือ บริการข้อมูลแผนที่ในรูปแบบของ API สำหรับนักพัฒนา ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับ Web Application และ Mobile Application โดยนักพัฒนาสามารถลงทะเบียนสมัครเพื่อขอ Map API Key สำหรับทดลองใช้ฟรีทุกฟังก์ชัน จำนวน 100,000 transaction ต่อเดือน สามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานได้ที่ https://console.nostramap.com/console/SignUp.aspx

วิธีการขอ NOSTRA Map API Key สามารถทำได้อย่างง่ายและไม่ซับซ้อน โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. เข้าไปที่ https://console.nostramap.com/console/SignUp.aspx
 2. ตั้งค่า Username, Password, Email, เบอร์โทรศัพท์ จากนั้นกด Sent OTP
 3. ใส่เลข OTP ที่ถูกส่งผ่านโทรศัพท์แล้วกด Confirm
 4. กด Sign up
 5. หลังจากนั้นท่านจะได้รับ Email จาก NOSTRA API Console และเริ่มใช้งานได้เลย

เมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้ว สามารถขอแพคเกจใช้งานฟรีทุกฟังก์ชันจำนวน 100,000 transaction ต่อเดือน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. เข้าไปที่อีเมล์ NOSTRA API Console ที่ท่านได้รับหลังจากลงทะเบียน จากนั้นกดยืนยันอีเมล์ (Verified Email)
 2. Sign up โดยใส่ Username และ Password ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้
 3. กด Change plan ทางด้านขวามือ
 4. ใส่ข้อมูลชื่อบริษัท, ชื่อ-นามสกุล แล้วกด Update
 5. กดที่ SECURITY ทางขวามือ ใส่ข้อมูล DOMAIN NAME, IP ADDRESS, APP BUNDLE ID หลังจากนั้นก็สามารถเริ่มใช้งานแพคเกจฟรีทุกฟังก์ชันจำนวน 100,000 transaction ต่อเดือนได้เลย

สามารถทดลองใช้งานได้ฟรีภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากสมัครเข้าใช้งาน โดยจะมีอีเมล์แจ้งเตือนก่อนที่จะหมดอายุ

สามารถเข้าไปศึกษาดูตัวอย่าง Code การใช้งาน NOSTRA Map API ได้ตามขั้นตอนดังนี้

 1. เข้าไปที่ https://developer.nostramap.com/developer/V2/
 2. เลือก Platform ที่ต้องการดูตัวอย่าง Code ได้แก่ Web, Web Services , IOS, Android
 3. ไปที่ Tap API REF จากนั้นเลือก Function Code เพื่อดูตัวอย่าง Code และนำไปใช้งาน

สามารถใช้ร่วมกับระบบ Web, Web Services , IOS, Android

นักพัฒนาสามารถเข้าไปศึกษาดูตัวอย่างการแสดงผลของ NOSTRA Map API ได้ตามขั้นตอนดังนี้

 1. เข้าไปที่ https://www.nostramap.com/developer/
 2. ไปที่ Tap Showcase คลิก View more
 3. ไปที่ Tap มุมด้านขวา เลือก Function ที่ต้องการเข้าดูได้เลย
 4. กรอบสี่เหลี่ยมทางด้านขวามือจะบอกรายละเอียดของฟังก์ชันที่ได้เลือกไว้ โดยสามารถกดที่ Drop down list เพื่อเลือกข้อมูลที่ต้องการให้แสดงผล

ค่าบริการของ NOSTRA Map API มีการคิดราคาเป็น Transaction โดยดูวิธีการคำนวณได้ที่ https://developer.nostramap.com/developer/V1/transactionCount.html  

NOSTRA Map API มีจุดเด่นที่สำคัญคือ

 • ไม่มีโฆษณา
 • มี Service Level Agreement (SLA) ทำให้ผู้ใช้งานวางใจได้ว่ามีทีมงานคอย Support
 • ยิ่งใช้งานเยอะ ปริมาณที่ต้องจ่ายต่อ Transaction จะน้อยลง
 • สามารถตรวจสอบปริมาณการใช้งานหรือจำนวน Transaction ย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ http://manager.nostramap.com ซึ่งระบบจะทำการสรุปปริมาณการใช้งานของแต่ละวันในเวลา 10.00 น. ของวันถัดไป
 • เป็นแผนที่ของคนไทย ทำโดยคนไทย เพื่อทุกคน
 • มี Service ที่ให้บริการหลากหลาย ตอบโจทย์กับธุรกิจ และการพัฒนา โดยเฉพาะกลุ่มงานด้านการจัดส่ง เดลิเวอรี

NOSTRA Map API รองรับการแสดงผลข้อมูล  2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

NOSTRA Map API สามารถเลือกการแสดงผลข้อมูลการคำนวนเส้นทางได้หลายรูปแบบ ดังนี้

 • การนำทางโดยยานพาหนะส่วนตัว (Navigate with private vehicle)
  • การเลือกใช้เส้นทางพิเศษ
  • เดินทางโดยจักรยานยนต์
  • เดินทางโดยปั่นจักรยาน
  • เดินทางโดยการเดิน
 • การนำทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ (Navigate with public transportation)
  • เดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะ
  • เดินทางโดยรถไฟฟ้า (BTS)
  • เดินทางโดยรถไฟ
  • เดินทางโดยเรือ
  • เดินทางโดยเครื่องบิน

นอกจากนี้ยังมี NOSTRA Map API for Truck Routing เพื่องานวางแผนการขนส่งที่มีความซับซ้อนและมีเงื่อนไขการขนส่งเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญในการดำเนินงาน ซึ่ง NOSTRA Map API for Truck Routing ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับธุรกิจการขนส่ง (Logistics and delivery) โดยเฉพาะ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nostramap.com/nostra-vrps/

นอกจาก Map API แล้ว NOSTRA ยังได้รวบรวมชั้นข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการเดินทาง โดยเปิดให้ใช้บริการในรูปแบบของ API ซึ่งนักพัฒนาสามารถเลือกใช้ API ชั้นข้อมูลได้ดังต่อไปนี้

– NOSTRA Guide

– NOSTRA Traffic

– Milepost

– Weather Forecast

– City Plan

– Google Maps

– Noise Exposure Forecast

– World Time Zone

– Admin Boundary

– Mass Transit Future

 

หากต้องการชั้นข้อมูลรายการอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามทีมงานได้ที่ https://www.nostramap.com/mapapi-th/

Consult with our experts what's best for your company.