TH   |   EN

Online Map Service

Explore your new location experience app/ website with NOSTRA MAP API

เปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ใช้งานในการสร้างแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์
ที่มีการนำแผนที่เข้าไปประยุกต์ใช้งานอย่างหลากหลาย

online_map_service_1

Accurate map data

Controllable cost

Expertise for special industry

Easy to use for NON IT person

Customizable map

Best coverage map in ASEAN

Best support service

NOSTRA ONLINE MAP SERVICE ให้บริการข้อมูลแผนที่ประเทศไทยออนไลน์ ด้วยการเรียกใช้ NOSTRA MAP API ซึ่งประกอบไปด้วยภาพแผนที่ในรูปแบบต่างๆ ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย เช่น แผนที่เชิงเส้นถนน (Street Map), แผนที่เส้นถนนไฮบริดจ์ (Street Hybrid Line) มาพร้อมกับฟังก์ชันพื้นฐานด้านการใช้งานแผนที่อย่างครบถ้วน เช่น การค้นหาตำแหน่ง, การระบุตำแหน่งปัจจุบัน, หรือจะเป็นการคำนวณเส้นทางด้วยรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยยานพาหนะส่วนบุคคล (Private Vehicle) และระบบขนส่งสาธารณะ (Multimodal Transportation) อีกทั้งยังสามารถใช้งานเครื่องมือต่างๆ บนแผนที่พร้อมกับปรับแต่งรูปแบบของแผนที่ได้ โดยผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสามารถเรียกใช้บริการข้อมูล และฟังก์ชันสร้างแผนที่ออนไลน์บนแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองได้อย่างง่ายดาย หรือสามารถให้ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก NOSTRA ออกแบบ  และพัฒนาแอปพลิเคชันสำเร็จรูปให้ได้ตามต้องการของธุรกิจนั้นๆ

Free! MAP Api Key

Success Stories

Wongnai 

ไลฟ์สไตล์แอปพลิเคชันกินเที่ยวชื่อดังที่ได้นำ Static map จาก NOSTRA MAP API เข้าไปแสดงผลภาพแผนที่ในแต่ละร้านอาหารบน Wongnai application เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันแผนที่นำทาง NOSTRA map ได้ สำหรับใช้นำทางไปยังร้านค้าที่มีพิกัดถูกต้อง และแม่นยำ

 JS100

แอปพลิเคชันเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินที่ NOSTRA ได้ทำการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล Incident ที่สามารถนำมาแสดงผลบน Base map จาก NOSTRA MAP API ได้ ถือเป็นแอปพลิเคชันที่ได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายในสังคม โดยผู้ใช้งานสามารถแจ้งเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ทางทีมงาน จส.100 ทำการติดต่อประสานงานช่วยเหลือต่อไป

Smartway Tracking

หนึ่งในผู้ให้บริการ Tracking solutions ที่ได้นำฟังก์ชัน Base map, Search, Identify จาก NOSTRA MAP API เข้าไปใช้ในการวิเคราะห์ช่วยวางแผนเส้นทางการขนส่งของระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Function & Attribute data

1. บริการข้อมูลแแผนที่ฐาน (Base Map) 

1.1 แผนที่เชิงเส้นถนน (Street Map) 
1.2 แผนที่เส้นถนนไฮบริดจ์ (Street Hybrid Line)

2. บริการค้นหาข้อมูล และสอบถามตำแหน่งบนแผนที่ (Search and Identify)

2.1 บริการค้นหาสถานที่สำคัญ (Landmark Search) 
2.2 บริการสอบถามตำแหน่ง (Identify) 
2.3 บริการแนะนำคีย์เวิร์ด (Autocomplete Keyword) 
2.4 บริการสอบถามข้อมูลประเทศ (Identify Country) 
2.5 บริการปรับแก้ไขตำแหน่งจีพีเอส (Road Snapping) 
2.6 บริการคำนวณตำแหน่งสถานที่สำคัญตามประเภท (Summary Landmark by            Category) 
2.7 บริการคำนวณตำแหน่งสถานที่สำคัญตามประเภทของแต่ละประเทศ (Summary            Landmark by Local Category) 
2.8 บริการค้นหาตำแหน่งสถานที่สำคัญตามเส้นทาง (Search Along Route) 
2.9 บริการประมวลผลตามโครงข่ายถนน (Network Analysis Service)  
               2.9.1. บริการหาเส้นทางที่ดีที่สุด (Finding the best Route) 
               2.9.2. บริการวางแผนพื้นที่ให้บริการ (Finding the Service Areas) 
               2.9.3. บริการหาตำแหน่งสิ่งอำนวยความสะดวกใกล้ที่สุด (Finding the                         Closest Facility) 
               2.9.4. บริการค้นหาเส้นทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ (The Multimodal                         Transportation)

2.10. บริการสอบถามข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geo-Information Services) 
               2.10.1. บริการสอบถามรหัสขอบเขตการปกครอง (Administrative Code) 
               2.10.2. บริการสอบถามรหัสประเภทข้อมูลสถานที่สำคัญ (Category                              Code) 
               2.10.3. บริการสอบถามรหัสประเภทข้อมูลสถานที่สำคัญของแต่ละ                                ประเทศ  (Local Category Code) 
               2.10.4. บริการสอบถามราคาน้ำมันเชื้อเพลิง (Finding Fuel Price) 
               2.10.5. บริการสอบถามข้อมูลสภาพอากาศ (Weather Forecast) 
2.11 บริการชั้นข้อมูลพิเศษเพิ่มเติม (Special Layers Service) 
               2.11.1. ชั้นข้อมูลตำแหน่งสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำโดย NOSTRA (NOSTRA                         Guide) 
               2.11.2. ชั้นข้อมูลแสดงเส้นสถานะข้อมูลจราจร (NOSTRA Traffic) 
               2.11.3. ชั้นข้อมูลตำแหน่งหลักกิโลเมตร (Milepost) 
               2.11.4. ชั้นข้อมูลขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน (City Plan) 
               2.11.5. ชั้นข้อมูลแนวเส้นเสียงของสนามบินสุวรรณภูมิ (Noise Exposure                       Forecast) 
               2.11.6. ชั้นข้อมูลเส้นทางระบบขนส่งมวลชนที่จะเกิดขึ้นใน                                          อนาคต (Future Mass transit) 
               2.11.7. ชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครอง (Administrative Boundary) 
               2.11.8. ชั้นข้อมูลเขตเวลาของโลก (World Time Zone) 
2.12. บริการข้อมูลพิเศษ (Special Contents Service) 
               2.12.1. ข้อมูลพิเศษ (Extra Content) 
               2.12.2. ข้อมูลภาพแผนที่ (Static Map) 
               2.12.3 ข้อมูลข่าวสารการจราจรจาก จส.100   

Consult with our experts what's best for your company.