Become Partners

NOSTRA เปิดรับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ที่พร้อมจับมือร่วมสร้างนวัตกรรมตอบสนองความต้องการของลูกค้า และช่วยขับเคลื่อนสังคม ให้ผู้คนดำเนินชีวิตประจำวันได้ง่ายสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

สิทธิประโยชน์จากการเป็นคู่ค้าและพันธมิตรกับเรา

สิทธิพิเศษในการขายสินค้า โปรโมชันและข้อเสนอพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจคุณ

โอกาสในการติดต่อคู่ค้าทางธุรกิจใหม่ๆ โดยจะได้รับการสนุบสนุนทางการตลาดและบริการเพื่อโปรโมตธุรกิจของคุณ

โอกาสในการเพิ่มเงินทุนทางการตลาด และทำแผนการตลาดร่วมกัน

โอกาสในการร่วมพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ และทำโปรเจคร่วมกัน