บริหารพนักงานขาย PC ให้อยู่หมัด สำหรับบริษัท Outsource พนักงานจำนวนมาก

บริหารพนักงานขาย PC

ท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจและการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นในกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคและบริโภค (FMCG) ส่งผลให้อาชีพพนักงานขาย PC เป็นอาชีพที่หลาย ๆ แบรนด์ยังคงต้องการหาทรัพยากรคนอีกเป็นจำนวนมาก ที่จะเข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น เชียร์ขายสินค้าตามห้างสรรพสินค้า, แจกสินค้าทดลองตัวอย่าง, สาธิตและจัดชิมอาหาร, ประชาสัมพันธ์ในงาน Roadshow เพื่อการผลักดันและสร้างแรงขับเคลื่อนสินค้าให้แบรนด์นั้น ๆ เป็นที่รู้จักและกระจายเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ที่แบรนด์ต้องการ ซึ่งการบริหารพนักงานขาย PC ในปัจจุบัน มีการใช้บริการจากบริษัท Outsource พนักงาน มากมาย ที่รับจัดหาพนักงานส่งให้กับลูกค้าธุรกิจแบรนด์ต่าง ๆ โดยจะจัดส่งพนักงานไปทำงานนอกสถานที่ตามจุดต่าง ๆ เช่น พื้นที่หน้าร้าน สถานที่ที่มีผู้คนสัญจรผ่านไปมาจำนวนมาก รวมถึงบูธประชาสัมพันธ์ในงานเทศกาลหรือห้างสรรพสินค้า ฯลฯ

จัดการปัญหาเรื่อง “คน” เรื่องธรรมดาที่น่าปวดหัวของบริษัท Outsource

เคยมีคำกล่าวไว้ว่า “การหาคนมาทำงาน ยังไม่ยากเท่ากับการบริหารพนักงานให้ทำงานได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้” เพราะเรื่องการจัดการบริหารคน เป็นเรื่องที่แทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยสำหรับบริษัท Outsource พนักงาน ยิ่งเป็นพนักงานขาย PC ที่มีพฤติกรรมความหลากหลายทั้งด้านทัศนคติและพื้นฐานแวดล้อมรอบตัว ประกอบกับความผูกพันในการทำงานระหว่างองค์กรและพนักงานขาย PC ที่มีน้อยกว่าพนักงานทั่วไป ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงงานอยู่บ่อยครั้ง ในขณะที่ทางบริษัท Outsource ก็ต้องจัดการบริหารพนักงานขาย PC ที่มีอยู่ ส่งให้กับลูกค้าแบรนด์ที่ต้องการคนอย่างเร่งด่วน ทำให้ต้องมีเครื่องมือช่วยเหลือทุ่นแรงในการบริหารพนักงานขาย PC ให้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์และทำงานจนครบตลอดสัญญาของบริษัท

ปัญหาอะไรบ้างที่เหล่าบริษัท Outsource ต้องเผชิญกับการบริหารพนักงานขาย PC

1. พนักงานขาย PC ลงเวลาเข้าออกงานแทนกัน ไม่ตรงเวลาตามความเป็นจริง

ในปัจจุบันยังมีอีกหลาย ๆ บริษัทที่ยังมีการใช้วิธีตอกบัตรเข้างานกันอยู่ รวมถึงวิธีการเช็คอินเช็คเอาท์ผ่านช่องทาง Chat ซึ่งเป็นวิธีการลงเวลาเข้าออกงานที่ยังมีช่องโหว่อยู่ สำหรับพนักงานบางคนที่สามารถฝากตอกบัตรแทนกันได้หรือแม้กระทั่งไม่สามารถที่จะนำประวัติการเข้าออกงานมาสรุปทำเป็นรายงานรายเดือน ส่งผลต่อเวลาการทำงาน ที่ได้ไม่ครบตามเวลาตามที่กำหนดไว้ ทำให้การคิดคำนวนค่าตอบแทนในเวลางานและค่าตอบแทนล่วงเวลา ไม่ตรงกับประสิทธิภาพผลการทำงานที่แท้จริง

2. พนักงานขาย PC หายไปจากจุดทำงานที่ต้องรับผิดชอบ ทำให้สูญเสียโอกาสทางการตลาด

ในช่วงเวลาระหว่างวัน พนักงานขาย PC จะมีช่วงเวลาพักเป็นช่วงตามที่ได้ตกลงไว้กับทางบริษัทหรือผู้จ้างงาน ซึ่งมีหลาย ๆ กรณีที่เกิดขึ้นกับผู้ว่าจ้าง เช่น พนักงานกลับมาเข้างานไม่ตรงเวลา พนักงานทิ้งบูธประชาสัมพันธ์ หรือ พนักงานกลับเข้ามาก่อนเลิกงานเพื่อมาตอกบัตร ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น ทางบริษัท Outsource จะไม่สามารถทราบได้เลยว่า พนักงานได้ทำงานอยู่จุดประจำการจริงหรือไม่ ส่งผลต่อภาพลักษณ์บริษัท อีกทั้งยังสูญเสียทั้งโอกาสทางการตลาดและความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีต่อบริษัท Outsource

3. สถานที่ทำงานของพนักงานขาย PC เปลี่ยนแปลงบ่อยตามความต้องการของลูกค้า

เนื่องจากบริษัท Outsource พนักงาน ต้องดูแลสนับสนุนลูกค้าธุรกิจในหลาย ๆ แบรนด์ ซึ่งแต่ละแบรนด์จะมีพนักงานที่ต้องรับผิดชอบกระจายตัวไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ตามสาขา หรือ จุดประชาสัมพันธ์ของแบรนด์ที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังต้องมีการสลับพนักงานเพื่อโยกย้ายไปทำงานในที่ต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้าอยู่บ่อยครั้ง ทำให้การจัดสรรพนักงานไปยังที่ต่าง ๆ ต้องทำอย่างรวดเร็ว และบริหารพนักงานขาย PC ในทุกพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

แอปฯ ตัวช่วยจัดการคน สำหรับบริษัท Outsource พนักงานขาย PC ให้อยู่หมัด

จากปัญหาที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่า การบริหารพนักงานขาย PC ในหลากหลายพื้นที่และลูกค้าแบรนด์ ที่มีความซับซ้อนและความยากในการจัดการพนักงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามงาน บริษัท Outsource จึงจำเป็นต้องมีตัวช่วยในการติดตามพนักงานผ่านการทำงานจากทุก ๆ ที่ โดยแอปพลิเคชัน Digital Work แอปฯ Work From Everywhere ที่พัฒนาโดยคนไทย เพื่อการติดตามบริหารพนักงานขาย PC สำหรับบริษัท Outsource พนักงาน ซึ่งสามารถบันทึกการเช็คอินเช็คเอาท์เวลาเข้าออกงาน พร้อมทั้งการส่งค่า Location สถานที่ปฏิบัติงานมาอย่างอัตโนมัติ ในขณะที่ทางบริษัท Outsource สามารถที่จะ Monitor บริหารพนักงานขาย PC ที่ได้จ้างออกไปทำงานให้กับลูกค้าในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าพนักงานได้ทำงานประจำอยู่หน้างานจริง ซึ่งสามารถให้พนักงานเพิ่มบันทึกรายการการทำงานในแต่ละวัน รวมถึงรูปภาพการทำงานส่งให้กับบริษัท Outsource ผ่านแอปพลิเคชัน Digital Work เพื่อเป็นหลักฐานในการทำงานและการคิดค่าตอบแทนตามชั่วโมงการทำงาน โดยในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละเดือนนั้น ทางบริษัท Outsource สามารถที่จะดึงรายงานประวัติการทำงานย้อนหลังบนแอปพลิเคชัน Digital Work ทั้งในส่วนของภาพรวมและรายบุคคลได้สูงสุดถึง 30 วัน

ผู้ประกอบการบริษัท Outsource พนักงาน ที่สนใจอยากนำแอปพลิเคชัน Digital Work ไปใช้ในการบริหารพนักงานขาย PC หรือ บริหารพนักงานในตำแหน่งอื่น ๆ สามารถทดลองใช้ฟรีได้แล้ววันนี้ โดยกรอกแบบฟอร์มข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อทีมงานได้ที่ Click : https://www.nostramap.com/dwork/

และแม้ว่าบริษัทของท่านจะไม่ได้เป็นผู้ประกอบการบริษัท Outsource แต่อยากทราบว่าจะนำไปปรับใช้กับองค์กรของท่านได้อย่างไร สามารถตามไปอ่านบทความก่อนหน้าที่แอดมินเคยเขียนไว้ได้ที่ “เมื่อต้องทำงานนอกออฟฟิศ รายงานตัวกับหัวหน้างานได้เหมือนใกล้ชิด ผ่านแอปพลิเคชัน “Digital work by NOSTRA ”

NOSTRA MAP พวกเราเชื่อในความชัดเจนและการเปิดเผยเกี่ยวกับวิธีการที่เราเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เรามีการบันทึกข้อมูลในรูปแบบคุกกี้ เพื่อการพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณให้ดียิ่งขึ้น