TH   |   EN

Smart Health

by NOSTRA

Digital Health Platform เพื่อการยกระดับคุณภาพสินค้าและการบริการให้กับธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ประกันภัย และองค์กรต่างๆ ในการนำไปพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาสังคมไปสู่ความยั่งยืนต่อไป ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลจาก Activity Tracker Platform บันทึกการติดตามข้อมูลกิจกรรมการดำเนินชีวิต และกิจกรรมการออกกำลังกายของผู้ใช้งานอุปกรณ์ Smart Watch และแอปพลิเคชัน ไว้บนแพลตฟอร์มเดียว พร้อมสำหรับการนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว

How we work?

Explore how

Smart Health

Can be applied to business

HEALTHCARE

วางแผนโปรแกรมดูแลสุขภาพรายบุคคล
รู้เท่าทันความเสี่ยงโรคก่อนการเจ็บป่วย
ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ สามารถนำ “Smart Health by NOSTRA ” มาสร้างมูลค่าเพิ่มในการจัดโปรแกรมพิเศษดูแลสุขภาพเฉพาะรายบุคคลในการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงวัย หรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูง โดยการเก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ และการทำงานของร่างกายในกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน หรือในขณะที่ผู้ป่วยไม่ได้รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลได้ ผ่าน Activity Tracker ที่สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์โอกาสในการเกิดโรค เพื่อเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงก่อนการเจ็บป่วย (Preventive Healthcare) อีกทั้งยังช่วยลดความผิดพลาดในการคีย์ข้อมูลในแบบวิธีดั้งเดิม โดยเปลี่ยนมาเป็นการดึงข้อมูลมาวิเคราะห์ผลการวินิจฉัย ส่งผลไปยังผู้ป่วยได้แบบเรียลไทม์เพื่อทำการนัดเข้าโปรแกรมรักษาสุขภาพต่อไป

INSURANCE

จัดแผนประกันภัยตามพฤติกรรมสุขภาพของผู้ซื้อประกัน กระตุ้นให้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพ ลดการเคลมประกัน
ธุรกิจประกันสุขภาพ สามารถนำ “Smart Health by NOSTRA ” มาใช้เป็นเครื่องมือในการเชื่อมต่อข้อมูลจาก Activity Tracker ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสุขภาพ และแสดงผลพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้ซื้อประกันได้โดยใช้ Smart Health แอปพลิเคชัน นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ในการออกแบบกรมธรรม์เฉพาะบุคคล (Personalized Insurance) ให้มีความเหมาะสมกับลูกค้าที่มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในระดับที่แตกต่างกันได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและจูงใจให้ลูกค้าหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเอง และลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยในระยะยาว รวมถึงมีแนวโน้มในการเคลมประกันที่ลดลงอีกด้วย

CORPORATE

จัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพของพนักงาน สร้างการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร
แผนกทรัพยากรบุคคลในองค์กรต่าง ๆ สามารถนำ “Smart Health by NOSTRA” มาใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมภายในองค์กร เช่น จัดกิจกรรมแข่งวิ่งเพื่อสนับสนุนให้คนภายในองค์กรมีกิจกรรมร่วมกัน กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพโดยนำ Smart Health แอปพลิเคชัน ไปเชื่อมต่อกับข้อมูลด้านสุขภาพของพนักงานจาก Activity Tracker เข้ากับฐานข้อมูลขององค์กรที่มีอยู่เดิม และสร้าง Dashboard ให้พนักงานได้ติดตามผลการแข่งขันได้แบบเรียลไทม์ ในขณะที่ทีมงาน HR ก็สามารถดูข้อมูลภาพรวม และนำส่งรายงานการมีส่วนร่วมของพนักงานทั้งหมดผ่าน Web Portal ให้กับผู้บริหารได้

RUNNING EVENT ORGANIZER

Smart Running Event สรุปผลสถิติการวิ่ง จัดกลุ่มพฤติกรรมของผู้เข้าแข่งขัน แสดงผลแบบเรียลไทม์
หน่วยงานจัดงานวิ่ง สามารถนำ “Smart Health by NOSTRA ” มาใช้ในการแสดงผลสถิติการวิ่งของแต่ละผู้เข้าแข่งขันได้แบบเรียลไทม์ ระหว่างการแข่งขันเสร็จสิ้นบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน โดยการรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการวิ่งของผู้เข้าแข่งขันจาก Fitness Tracker ที่เชื่อมต่อกับ Application ที่แตกต่างกันของผู้เข้าแข่งขัน นำเข้าข้อมูลสู่แพลตฟอร์มเดียวในการแสดงผล อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้ในด้านการตลาดเพิ่มเติมได้ เช่น การประชาสัมพันธ์สร้างกิจกรรม Challenge ในแอปพลิเคชัน เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันทำกิจกรรมในรูปแบบ Virtual Run จากที่ใดก็ได้ พร้อมแสดงข้อมูลบนแผนที่และรับผลสถิติการแข่งขันวิ่งผ่านแอปพลิเคชันได้ทันที หรือแม้กระทั่งการลงทะเบียนติดตามข่าวสารงานวิ่งที่จะเกิดขึ้นบนแอปพลิเคชัน พร้อมรับสิทธิพิเศษตามข้อมูลประวัติพฤติกรรมการวิ่งและเสนอรูปแบบการแข่งขันวิ่งให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์การวิ่งที่แตกต่างกันได้

นักพัฒนา
DEVELOPER & SYSTEM INTEGRATOR

ตัวกลางเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมด้านสุขภาพ เชื่อมต่อ API สำหรับนำไปใช้ในงานนักพัฒนา
ระบบ Smart Health by NOSTRA จะทำหน้าที่เป็น Data Portal ในการรวบรวมข้อมูลของแต่ละ Fitness Tracker เพื่อจัดรูปแบบของข้อมูลให้เป็นรูปแบบเดียวกันและแสดงผลบนแพลตฟอร์มเดียว เพื่อง่ายต่อการนำไปใช้งาน ซึ่งทาง NOSTRA จะมี API ให้นักพัฒนาสามารถเชื่อมต่อพร้อมกันกับเอกสารและคู่มือวิธีการเชื่อมต่อที่ชัดเจน โดยมีการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้งานไว้อย่างปลอดภัยและตรวจสอบข้อมูลที่นำเข้าทุกครั้งก่อนนำไปวิเคราะห์ผล เพื่อประยุกต์ใช้งานสำหรับนักพัฒนา

Core Benefit

Measuring Health
and Well-Being

การติดตามกิจกรรมด้านสุขภาพรายบุคคลจากอุปกรณ์ Fitness Tracker แบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ผลด้านสุขภาพให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ส่งตรงถึงสมาร์ทโฟนของคุณ

One Platform
Various Sources

การเชื่อมต่อข้อมูลด้านสุขภาพจาก Fitness Tracker ที่หลากหลายไว้บนแพลตฟอร์มเดียว เพื่อความสะดวก ง่าย และรวดเร็วสนับสนุนงานวิเคราะห์ในเชิงความสัมพันธ์ของพฤติกรรมด้านสุขภาพและข้อมูลเชิงพื้นที่

Customizable
Platform

แพลตฟอร์ม Smart Health by NOSTRA สามารถปรับแก้รูปแบบประเภทของข้อมูลได้ตามความต้องการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย รองรับการทำ White label และออกแบบให้เหมาะสมกับ Corporate Identity ขององค์กร

Data Privacy
& Security

นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลกิจกรรมด้านสุขภาพส่วนตัวของผู้ใช้งาน เพื่อผลประโยชน์สูงสุดที่ผู้ใช้งานจะได้รับในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับรายบุคคล

Consult with our experts what's best for your company.