TH   |   EN

Smart Health

by NOSTRA

Health Data Integration Platform เพื่อการยกระดับการบริการด้านสุขภาพ ประกันภัย และสนับสนุนกิจกรรมดูแลสุขภาพทั้งภายในองค์กรและภาคประชาชน ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลกิจกรรมการดำเนินชีวิตและกิจกรรมการออกกำลังกายจาก Health Tracking Platform ซึ่งประกอบด้วยซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพและอุปกรณ์สมาร์ทวอทช์จากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ซึ่งวิจัยและพัฒนาโดยทีมงาน NOSTRA มาพร้อมกับ Mobile Application ที่ทำหน้าที่แสดงสรุปผลข้อมูลและกิจกรรมย้อนหลังที่ผู้ใช้งานได้บันทึกไว้เปรียบเสมือนไดอารี่สุขภาพและการทำกิจกรรมส่วนตัว พร้อมทั้ง Web Application สำหรับทีมงานให้คำปรึกษาด้านสุขภาพหรือทีมวางแผนโปรแกรมออกกำลังกายสามารถติดตามข้อมูลของลูกค้าสมาชิกหรือผู้รับคำปรึกษาได้อย่างใกล้ชิดและรับทราบข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์และประมวลผลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ โดยแอปพลิเคชันทั้ง 2 ส่วนจะทำงานร่วมกับ Health Data Portal Engine ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อและรวบรวมข้อมูลสุขภาพจาก Health Tracking Platform ต่างๆ ไว้บนแพลตฟอร์มเดียวให้พร้อมสำหรับการนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ หรือเชื่อมต่อกับระบบงานของคุณได้โดยสะดวก

How We Work?

Explore how

Smart Health

can be applied to your business

HEALTHCARE

วางแผนโปรแกรมดูแลสุขภาพรายบุคคล
รู้เท่าทันความเสี่ยงของโรค ดูแลก่อนการเจ็บป่วย
ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ สามารถนำ “Smart Health by NOSTRA ” มาสร้างมูลค่าเพิ่มในการจัดโปรแกรมพิเศษดูแลสุขภาพเฉพาะรายบุคคลในการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงวัย หรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูง โดยการเก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ และการทำงานของร่างกายในกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน หรือในขณะที่ผู้ป่วยไม่ได้รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลได้ ผ่าน Activity Tracker ที่สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์โอกาสในการเกิดโรค เพื่อเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงก่อนการเจ็บป่วย (Preventive Healthcare) อีกทั้งยังช่วยลดความผิดพลาดในการคีย์ข้อมูลในแบบวิธีดั้งเดิม โดยเปลี่ยนมาเป็นการดึงข้อมูลมาวิเคราะห์ผลการวินิจฉัย ส่งผลไปยังผู้ป่วยได้แบบเรียลไทม์เพื่อทำการนัดเข้าโปรแกรมรักษาสุขภาพต่อไป

INSURANCE

จัดแผนประกันภัยตามพฤติกรรมสุขภาพของผู้ซื้อประกัน กระตุ้นให้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพอย่างยั่งยืน
ธุรกิจประกันสุขภาพ สามารถนำ “Smart Health by NOSTRA ” มาใช้เป็นเครื่องมือในการเชื่อมต่อข้อมูลจาก Activity Tracker ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสุขภาพ และแสดงผลพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้ซื้อประกันได้โดยใช้ Smart Health แอปพลิเคชัน นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ในการออกแบบกรมธรรม์เฉพาะบุคคล (Personalized Insurance) ให้มีความเหมาะสมกับลูกค้าที่มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในระดับที่แตกต่างกันได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและจูงใจให้ลูกค้าหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเอง และลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยในระยะยาว รวมถึงมีแนวโน้มในการเคลมประกันที่ลดลงอีกด้วย

CORPORATE

จัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพของพนักงาน สร้างการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร
แผนกทรัพยากรบุคคลในองค์กรต่าง ๆ สามารถนำ “Smart Health by NOSTRA” มาใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมภายในองค์กร เช่น จัดกิจกรรมแข่งวิ่งเพื่อสนับสนุนให้คนภายในองค์กรมีกิจกรรมร่วมกัน กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพโดยนำ Smart Health แอปพลิเคชัน ไปเชื่อมต่อกับข้อมูลด้านสุขภาพของพนักงานจาก Activity Tracker เข้ากับฐานข้อมูลขององค์กรที่มีอยู่เดิม และสร้าง Dashboard ให้พนักงานได้ติดตามผลการแข่งขันได้แบบเรียลไทม์ ในขณะที่ทีมงาน HR ก็สามารถดูข้อมูลภาพรวม และนำส่งรายงานการมีส่วนร่วมของพนักงานทั้งหมดผ่าน Web Portal ให้กับผู้บริหารได้

RUNNING EVENT ORGANIZER

Smart Running Event สรุปผลสถิติการวิ่ง จัดกลุ่มพฤติกรรมของผู้เข้าแข่งขัน แสดงผลแบบเรียลไทม์
หน่วยงานจัดงานวิ่ง สามารถนำ “Smart Health by NOSTRA ” มาใช้ในการแสดงผลสถิติการวิ่งของแต่ละผู้เข้าแข่งขันได้แบบเรียลไทม์ ระหว่างการแข่งขันเสร็จสิ้นบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน โดยการรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการวิ่งของผู้เข้าแข่งขันจาก Fitness Tracker ที่เชื่อมต่อกับ Application ที่แตกต่างกันของผู้เข้าแข่งขัน นำเข้าข้อมูลสู่แพลตฟอร์มเดียวในการแสดงผล อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้ในด้านการตลาดเพิ่มเติมได้ เช่น การประชาสัมพันธ์สร้างกิจกรรม Challenge ในแอปพลิเคชัน เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันทำกิจกรรมในรูปแบบ Virtual Run จากที่ใดก็ได้ พร้อมแสดงข้อมูลบนแผนที่และรับผลสถิติการแข่งขันวิ่งผ่านแอปพลิเคชันได้ทันที หรือแม้กระทั่งการลงทะเบียนติดตามข่าวสารงานวิ่งที่จะเกิดขึ้นบนแอปพลิเคชัน พร้อมรับสิทธิพิเศษตามข้อมูลประวัติพฤติกรรมการวิ่งและเสนอรูปแบบการแข่งขันวิ่งให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์การวิ่งที่แตกต่างกันได้

นักพัฒนา
DEVELOPER & SYSTEM INTEGRATOR

ตัวกลางเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมด้านสุขภาพ รองรับการเชื่อมต่อ API สำหรับนำไปพัฒนาแอปพลิเคชันของคุณ
ระบบ Smart Health by NOSTRA จะทำหน้าที่เป็น Data Portal ในการรวบรวมข้อมูลของแต่ละ Fitness Tracker เพื่อจัดรูปแบบของข้อมูลให้เป็นรูปแบบเดียวกันและแสดงผลบนแพลตฟอร์มเดียว เพื่อง่ายต่อการนำไปใช้งาน ซึ่งทาง NOSTRA จะมี API ให้นักพัฒนาสามารถเชื่อมต่อพร้อมกันกับเอกสารและคู่มือวิธีการเชื่อมต่อที่ชัดเจน โดยมีการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้งานไว้อย่างปลอดภัยและตรวจสอบข้อมูลที่นำเข้าทุกครั้งก่อนนำไปวิเคราะห์ผล เพื่อประยุกต์ใช้งานสำหรับนักพัฒนา

แพลตฟอร์มบันทึกข้อมูลสุขภาพที่รองรับ

(Supported Health Tracking Platforms)

Garmin

รองรับข้อมูล :

 • Calories
 • Workout
 • Route
 • Steps
 • Heart Rate
 • Stress Level
 • Sleep
 • VO2 Max
 • SpO2 (Pulse Ox)
 • Body Battery
 • Intraday & Interval Data
  • Heart Rate
  • Speed (Activity)
  • Stress Level
  • Body Battery
  • SpO2 (Pulse Ox)
  • Sleep Respiration
  • Sleep SpO2 (Pulse Ox)
  • Pace

Suunto

รองรับข้อมูล :

 • Calories
 • Workout
 • Route
 • Steps
 • Heart Rate
 • Intraday & Interval Data
  • Heart Rate Activity
  • Distance
  • Altitude
  • Cadence
  • Speed (Activity)

Strava

รองรับข้อมูล :

 • Calories
 • Workout
 • Route
 • Intraday & Interval Data
  • Distance
  • Altitude
  • Cadence
  • Speed
  • Watts
  • Temperature

 

Fitbit

รองรับข้อมูล :

 • Calories
 • Workout
 • Route
 • Steps
 • Sleep

Apple Health

รองรับข้อมูล :

 • Calories
 • Workout
 • Route
 • Steps
 • Sleep
 • Intraday & Interval Data
  • Speed
  • Pace
  • ECG or EKG

 

Smart Health by
NOSTRA x ThaiHemophilia

เพื่อการวิจัยสุขภาพผู้ป่วยโรคเลือดออกง่าย ด้วยเทคโนโลยีที่สำคัญ ได้แก่ Internet of Things (IoT) และ Data Analytics  ในการบันทึกส่งข้อมูล เฝ้าระวัง และติดตามวิเคราะห์ผลการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันและการออกกำลังกาย นำไปสู่รายงานสุขภาพและสามารถวางแผนการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมส่วนบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 

Consult with our experts what's best for your company.

บริษัท โกลบเทค จำกัด
เลขที่ 202 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

nostrahotline@cdg.co.th

Tags: ,

Thanks for submitting the form.

We will reach you shortly.

NOSTRA MAP พวกเราเชื่อในความชัดเจนและการเปิดเผยเกี่ยวกับวิธีการที่เราเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เรามีการบันทึกข้อมูลในรูปแบบคุกกี้ เพื่อการพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณให้ดียิ่งขึ้น