Hybrid Workplace: the future of work เทรนด์ใหม่ของการทำงานในปี 2565

การทำงานที่เน้นการปรับทำงานแนวใหม่ ที่ผสมผสานการเข้าออฟฟิต ทำงานที่บ้าน หรือจะที่ไหนก็ได้ เพื่อให้พนักงานเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด ด้วยการใช้เทคโนโลยีเชื่อมต่อการทำงาน เพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้กับพนักงานได้มีทางเลือกในการทำงานมากขึ้น Hybrid Workplace คืออะไร Hybrid Workplace เป็นรูปแบบการทำงานที่ต่อยอดมาจาก Work from Home ที่ให้พนักงานทำงานจากบ้าน แต่การทำงานแบบไฮบริดจะแตกต่างออกไปตรงที่การทำงานแบบไฮบริดเป็นแบบผสมผสานที่เพิ่มความยืดหยุ่นให้พนักงานสามารถทำงานได้จากที่บ้าน ออฟฟิต หรือที่ใดก็ได้ที่เหมาะกับลักษณะการทำงาน ไลฟ์สไตล์ และชีวิตส่วนตัวมากที่สุด โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมต่อการทำงานให้สะดวกรวดเร็ว เข้าถึงข้อมูลได้อย่างปลอดภัย ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพเหมือนกันกับการทำงานที่อยู่ในออฟฟิต           ออฟฟิต  = ศูนย์บัญชาการ ในรูปแบบการทำงานแบบไฮบริด ออฟฟิต ยังเป็นศูนย์กลางให้พนักงานสามารถเข้ามารวมตัวแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วางแผนงานร่วมกัน แต่ต้องคำนึงถึงการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าสูงสุด มีการลดขนาดพื้นที่ออฟฟิต เพื่อประหยัดต้นทุนค่าเช่าพื้นที่ได้อีกด้วย รวมถึงการนำเทคโนโลยี และโซลูชันที่ทันสมัยมาใช้เพื่อทำให้ธุรกิจคล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำไมต้อง Hybrid Workplace  ผลวิจัยจากบริษัท “Adecco” สำรวจจากพนักงานของบริษัททั่วโลกว่า 53% ต้องการรูปแบบการทำงานแบบไฮบริด ซึ่งสามารถเลือกทำงานทางไกลได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของวันทำงานปกติ โดยพนักงาน 71% มีอุปกรณ์ครบที่บ้าน ซึ่งจะช่วยให้การทำงานทางไกลมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ผลการสำรวจของ “GlobalData” ก็พบว่าแนวโน้มหนึ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลก คือการที่พนักงานบริษัทต้องการความคล่องตัวในเรื่องสถานที่ทำงานเพื่อให้สามารถรับมือกับวิกฤตครั้งนี้ได้อย่างปลอดภัย […]

NOSTRA Dev Guide Ep8: ปรับข้อมูลค่าพิกัด GPS ที่คลาดเคลื่อนจากการติดตามยานพาหนะให้ตรงกับเส้นถนน เพื่อรายงานการเดินทางที่ตรงกับความเป็นจริงมากขึ้น ด้วย Road Snapping API

NOSTRA Dev Guide Ep8

ในคลิปนี้มีอะไร หลักการทำงานและประเภทของฟังก์ชัน Road Snapping API อธิบายและยกตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน Road Snapping สรุป 3 Step ง่ายๆ สำหรับการสอนใช้งานฟังก์ชัน Road Snapping เข้าไปที่ developer.nostramap.com / Road Snapping หรือคลิกที่ลิงค์ได้เลย https://developer.nostramap.com/developer/V2/web.html#/sample/spRoadSnapping   Copy Code มาใช้งาน จากนั้น นำ API Key ใน NOSTRA Console มาใส่ใน Project ของเรา เข้าไปที่ web service Road Snapping และกด Testing หรือคลิกที่นี่ https://developer.nostramap.com/developer/V2/live/testing/roadSnapping.html จากนั้น ทำการ Initialize Map ,วาด Point ลงไป และClick เพื่อทำการเรียก Service […]

NOSTRA Dev Guide Ep7: วิธีการเรียกใช้งานฟังก์ชัน Find Closest Facility ความสามารถในการค้นหาตำแหน่ง หรือสาขาการให้บริการที่ใกล้ที่สุด จาก NOSTRA map API

DevGuide_EP7

ในคลิปนี้มีอะไร อธิบายและยกตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน Find Closest Facility การค้นหาจุดให้บริการที่ใกล้ที่สุดในบริเวณตำแหน่งที่ระบุบนแผนที่ วิธีการกำหนดพารามิเตอร์เพื่อใช้ในการค้นหา การกำหนด Facility และ Incident ลงบนแผนที่ แสดงการเรียกใช้งานผ่าน Web service สรุป 3 Step ง่ายๆ สำหรับการสอนใช้งานฟังก์ชัน Find Closest Facility เข้าไปที่ developer.nostramap.com / Find Closest Facility หรือคลิกที่ลิงค์ได้เลย https://developer.nostramap.com/developer/V2/web.html#/sample/spClosest Copy Code มาใช้งาน จากนั้น นำ API Key ใน NOSTRA Console มาใส่ใน Project ของเรา  ทำการกำหนด Facility (ใส่ Lat,Lon) และ Incident และกด Fine Route กำหนดจุด Stop […]

NOSTRA Dev Guide Ep6: การใช้งานฟังก์ชัน Service area หาขอบเขตพื้นที่ให้บริการ เพื่องานวางแผนพื้นที่ ที่สามารถออกไปให้บริการได้ตามเงื่อนไขของระยะเวลา หรือระยะทาง หนึ่งในฟีเจอร์ยอดนิยมจาก NOSTRA Map API

NOSTRA Dev Guide Ep6

ในคลิปนี้มีอะไร แสดงตัวอย่างการนำ Service area ไปประยุกต์ใช้งาน การกำหนดระยะทาง หรือเวลา ในพื้นที่ให้บริการ การกำหนด Code Facility และการกำหนด Code สี การเพิ่ม Facility Service area เพื่อเอาเส้นทางไปคำนวณต่อ สรุป Step ง่ายๆ สำหรับการสอนใช้งานฟังก์ชัน Service area เข้าไปที่ developer.nostramap.com / Basic Service Area หรือคลิกที่ลิงค์ได้เลย https://developer.nostramap.com/developer/V2/web.html#/sample/spBasicService Copy Code มาใช้งาน จากนั้น นำ API Key ใน NOSTRA Console มาใส่ใน Project ของเรา ทำการกำหนด Facility ให้เป็น Lat Lon และลอง Run ดู ทำการกำหนด […]

NOSTRA Dev Guide Ep5: เจาะลึก!! เทคนิคการใช้ฟังก์ชัน NOSTRA Routing API ในภาษา JavaScript

NOSTRA Dev Guide Ep5

ในคลิปนี้มีอะไร แสดงวิธีการกำหนดเงื่อนไขฟังก์ชัน Routing การใช้งานในฟังก์ชัน Routing เรียนรู้การ Add Stop point และ Add Parameter การกำหนดเส้น  การวาดเส้น Routing  สรุป Step ง่ายๆ สำหรับการสอนใช้งานฟังก์ชัน Identify เข้าไปที่ developer.nostramap.com หรือคลิกที่ลิงค์ได้เลย https://developer.nostramap.com/developer/V2/web.html#/apiRef/apiRoute Copy Code มาใช้งาน จากนั้น นำ API Key ใน NOSTRA Console มาใส่ใน Project ของเรา ทำการ Initial map ขึ้นมา โดยกำหนดเป็น Nostra.onready กำหนด Graphic layer และ Add ข้อมูล Add Stop point จากการสร้างกล่องหรือ Add Lat […]

NOSTRA Dev Guide Ep4: มารู้จัก Identify หรือการแปลงค่าพิกัดให้เป็นข้อมูลที่อยู่ของสถานที่ หนึ่งในฟีจเจอร์ยอดนิยม ของ NOSTRA Place API

NOSTRA Dev Guide Ep4

ในคลิปนี้มีอะไร แนะนำ NOSTRA Place API Identify คืออะไร? ขั้นตอนการใช้งาน Identify ผ่าน Java Scrip และ การเรียกใช้ผ่าน Postman ตัวอย่างและความหมายของ Category code ไปดูคลิปกันเลย…… สรุป 2 Step ง่ายๆ สำหรับการเรียนใช้งานฟังก์ชัน Identify การใช้งานผ่าน Java Scrip   เข้าไปที่ developer.nostramap.com หรือคลิกที่ลิงค์ได้เลยhttps://developer.nostramap.com/developer/V2/web.html#/sample/spIdentify Copy Code มาใช้งาน จากนั้น ไปเอา API Key ใน NOSTRA Console มาใส่ใน Project ของเรา และลองทดสอบการใช้งานได้เลย การเรียกใช้ผ่าน Postman เข้าไปที่ developer.nostramap.com หรือคลิกที่ลิงค์ได้เลยhttps://developer.nostramap.com/developer/V2/webService.html#/apiRef/apiIdentify จากนั้น Copy Service URL […]

NOSTRA Dev Guide Ep3: วิธีการเรียกใช้งาน Location Search บน NOSTRA Map API ผ่าน JavaScrip และ Web Service

NOSTRA Dev Guide Ep3: วิธีการเรียกใช้งาน Location Search

เนื้อหาภายในคลิป แนะนำวิธีการเรียกใช้งานฟังก์ชัน Location Search API อธิบายขั้นตอนการสร้าง หรือการค้นหาแบบหมวดหมู่ หรือ lat lon อธิบายการแสดงผลของตำแหน่งสถานที่ อธิบายการทำงานของ Filter ในส่วนของ Endpoint หรือ Web Service สรุป 5 Step ง่ายๆ ในการเรียกใช้งาน Location Search API เข้าไปที่ Developer.nostramap.com หรือกดที่ https://developer.nostramap.com/developer/V2/web.html#/sample/spLocationSearch กด View live sample สร้าง HTML ขึ้น และ Import JavaScrip NOSTRA API เข้ามา และ ใส่ API Key สร้างกล่องสำหรับการค้นหา ทำปุ่ม Action เพื่อให้ API ทำงาน สร้าง Function […]

NOSTRA Dev Guide Ep2: วิธีการการเรียกใช้งาน JavaScrip สร้างกราฟิกลงบนแผนที่ ทั้ง 4 รูปแบบสำคัญ

Create Graphic

เนื้อหาภายในคลิป แนะนำวิธีการสร้างกราฟิกลงบนแผนที่ ทั้ง 4 แบบ คือ Point , วงกลม , เส้น และ Polygon อธิบายขั้นตอนการสร้างกราฟิกลงบนแผนที่ การกำหนดรูป เปลี่ยนข้อความ เปลี่ยนสีเส้น แนะนำการเคลียร์กราฟิก และการนำไปประยุกต์ใช้  คลิกดูคลิปได้เลยค่า สรุป 4 Step ง่ายๆ ในการเรียกใช้งาน Create Graphic #JavaScrip ลงบนแผนที่ออนไลน์ NOSTRA เข้าไปที่เมนู https://developer.nostramap.com/developer/V2/web.html#/sample/spAddGraphic  กด View live sample ทำการกำหนดรูปแบบกราฟิกที่ต้องการจะใช้งาน  (Point layer และ Copy Code) แก้ไข lat lon , เปลี่ยน Label และทำการ Callout ใส่คำสั่งการ Clear กราฟิก นักพัฒนาสมัครเข้าใช้งาน NOSTRA […]

NOSTRA Dev. Guide Ep1: สอนการใช้งาน NOSTRA Basemap API ทำอย่างไร?

Learning Center

ประเดิม EP1. ว่ากันด้วยเรื่องพื้นฐานที่สาย Dev.นั้นต้องรู้ !! ในคลิปนี้มีอะไร แนะนำ 4 ฟีจเจอร์หลักของ NOSTRA Map API อธิบายขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน Map API แนะนำเครื่องมือภายใน NOSTRA Console และการใช้งาน ตัวอย่างการใช้งาน Basemap กับ Java Scrip การ Config Basemap  (การเปลี่ยนภาษา,การเปลี่ยนประเทศ,และการกำหนดการ Zoom) คลิกดูเลยค่า ^^ สรุปให้แบบสั้น 4 Step ง่ายๆ ในการใช้งาน Basemap API แผนที่ออนไลน์ NOSTRA สมัครเข้าใช้งาน NOSTRA Map API ให้เข้าไปที่ NOSTRA Console เป็นการสมัครสมาชิกครั้งเดียว ทำการ Config IP เพื่อเข้าใช้งาน Copy Sample code […]

Code Their Dreams by CDG x 42 Bangkok Virtual Hack Event

Virtual Hack Event

CodeTheirDreams by CDG Group x 42 Bangkok เชิญชวนผู้สนใจที่มีใจรักในการ Programming และ Coding ร่วมแข่งขันในกิจกรรม Codetheirdreams by CDG x 42 Bangkok กิจกรรม Virtual Hack Event กับ 3 มหากาพ์ซีรีส์สุดมัน การแข่งขัน Hack ในโจทย์สุดท้าทาย ประเดิมโจทย์แรก EP.1 NOSTRA Virtual Hack ในวันที่ 25 กันยายน 2564 ด้วย 2 สุดยอดเทคโนโลยีจาก NOSTRA ได้แก่ เทคโนโลยี Map Data & Road Network Dataset and Satellite Imagery และ NOSTRA GeoData […]