NOSTRA VRPs

Vehicle Routing Problem Service

"Streamline
Your Route Planning"

โซลูชันเพื่อการจัดเส้นทางการเดินรถส่งของ หรือการจัดลำดับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

ภายใต้เงื่อนไขการขนส่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น จำนวนจุดส่งสินค้า จำนวนรถ เขตความรับผิดชอบ ปริมาณและขนาดสินค้า รวมถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการขนส่งสินค้า โดยใช้ความสามารถของ Online Map Service for Route Planning เทคโนโลยีล่าสุดโดยแผนที่ NOSTRA ด้วยการเรียกใช้ API เพื่อการวางแผนจัดลำดับการขนส่ง หรือการจัดลำดับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

FLEXIBLE &  VARIOUS OF PARAMETERS

เงื่อนไขประกอบการวิเคราะห์ ถูกออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นสำหรับการใช้งานในหลากหลายสถานการณ์ และส่งผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากที่สุด

MAXIMIZE PERFORMANCE

จำนวนยานพาหนะน้อย ไม่ได้แปลว่าคุณจะทำกำไรไม่ได้ อัลกอริทึมของเราสามารถช่วยคุณบริหารจัดการภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

LOAD AND TYPE CONSTRAINTS

ปริมาณที่เหมาะสมของน้ำหนัก และขนาดของสินค้าที่ต้องดำเนินการส่ง และพื้นที่ภายในรถขนส่ง เราช่วยคำนวณให้เหมาะสมที่สุดได้

PRACTICAL ROUTES

บางครั้งเส้นทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดอาจไม่สามารถใช้ได้จริง อัลกอริทึมของเราสามารถเลือกการเดินทางที่สมดุลเพื่อให้คนขับมีความสุข

TIME WINDOWS

ข้อจำกัดด้านเวลา หรือ Time windows ก็จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป

Why NOSTRA VRPs API ?

• Solve complicated routing problems for the best route planning

• Reducing time and effort / Faster than using a planner

• Accurate results / less errors

• Reducing costs / Maximize Performance

• Ready to integration (API)

NOSTRA VRPs API Parameters

ตัวช่วยที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งด้วย NOSTRA VRPs API จากการวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างเงื่อนไขที่ซับซ้อน และ Data หรือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องหลายๆ ส่วนประกอบ นำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีความถูกต้อง แม่นยำสูง ภายในเวลาอันรวดเร็ว บริษัทฯ มั่นใจได้ว่าเส้นทางในการส่งมอบสินค้าหรือลำดับในการให้บริการของคุณจะมีประสิทธิภาพสูงสุด

Orders

 • ชื่อร้านค้า
 • ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดส่งสินค้า
 • เวลาเปิด-ปิดของร้านค้า
 • จำนวนและขนาดของสินค้า
 • ระบุเพื่อเลือกกลุ่มของรถบรรทุก

Depot

 • ชื่อของจุดกระจายสินค้า / โกดังสินค้า
 • เวลาเปิด-ปิดของจุดกระจายสินค้า / โกดังสินค้า
 • จำนวนและขนาดของสินค้า

Route

 • ตำแหน่งจุดเริ่มต้น-สิ้นสุดของร้านค้าที่ต้องการจัดส่ง
 • ช่วงเวลาเริ่มต้น-สุดท้ายที่รถบรทุกควรออกจากจุดเริ่มต้นกระจายสินค้า
 • จำนวนหรือขนาดของสินค้าที่รถบรรทุกสามารถบรรจุได้

Break

 • ช่วงเวลาที่เริ่ม-สิ้นสุดสามารถพักได้
 • ระยะเวลาในการพัก
 • ระยะเวลาขั้นต่ำในการขับขี่ (ชม.) ก่อนพัก

Route Zone

 • ชื่อร้านค้า
 • ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดส่งสินค้า
 • เวลาเปิด-ปิดของร้านค้า
 • จำนวนและขนาดของสินค้า
 • ระบุเพื่อเลือกกลุ่มของรถบรรทุก

ยกระดับความสามารถให้กับแอปพลิเคชัน หรือ แพลตฟอร์มบริการเพื่อการวางแผนจัดลำดับการขนส่ง หรือการจัดลำดับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

E-commerce & Delivery Service

E-commerce & Delivery Service

สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ด้วยการส่งมอบของได้ตรงเวลา ด้วยการวางแผนที่รวดเร็ว และง่ายแค่เพียงปลายนิ้ว ด้วย NOSTRA VRPs API เครื่องมือวางแผนเส้นทางอัตโนมัติ

Transportation Operators

Transportation Operators

ผู้ประกอบการรถขนส่ง สามารถลดต้นทุนการดำเนินงานโดยการวางเส้นทางที่มีประสิทธิภาพที่สุด ด้วยความสามารถช่วยกำหนดเส้นทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และระยะเวลาที่จะต้องใช้ โดยคำนึงถึงข้อจำกัดใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดส่ง ทำให้ช่วยประหยัดเวลา และลดค่าเสียโอกาสการเสียเวลา รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิงอีกด้วย

Laundry & Dry Cleaning

Laundry & Dry Cleaning

ธุรกิจบริการ ซัก อบ รีด ตัวช่วยในการวางแผนเส้นทางการรวบรวมและส่งมอบงานซักรีดให้กับลูกค้าของคุณได้ภายในไม่นาที

Field Sales

Field Sales

พนักงานขายเดินทางถึงลูกค้าเป้าหมายตรงเวลา นอกจากนี้การวางแผนเส้นทางที่ดีที่สุด ยังทำให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุดในหนึ่งวัน

Installation & Maintenance

Installation & Maintenance

ยกระดับการให้บริการและความน่าเชื่อถือของช่างเทคนิคของคุณ ด้วยการวางแผนกำหนดการทำงานและการปฏิบัติงานตรงตามเวลานัดหมายทำให้ลูกค้าของคุณพึงพอใจ

Consult with our experts what's best for your company.